Nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Fra 1. mars ble åpningstidene på alle RfDs gjenvinningsstasjoner endret. Nå er åpningstidene de samme hele året.

Enklere å holde oversikt

Tidligere har det vært forskjellige åpningstider på alle stasjonene. Nå er disse harmonisert, slik at det blir enklere å holde oversikt over når vi har åpent. 

RfD_A6_apningstider_01_web

Tilpasset innbyggernes behov

De nye åpningstidene er tilpasset innbyggernes bruk av stasjonene. Besøkstallene viser at er det lavere belastning tidlig om morgenen, og mange besøkende om ettermiddagen og på lørdager. Derfor vil alle våre gjenvinningsstasjoner ha åpent på lørdager fra kl 9-16, og i ukedagene blir det åpent flere timer på ettermiddagen.