Ny leverandør av renovasjonstjenester i Drammensregionen

Fra 1. november 2018 er det ny leverandør av innsamling av husholdningsavfall fra husstandene i Drammensregionen, da nåværende kontrakt går ut. Det er selskapet NordRen AS som etter en offentlig anbudskonkurranse skal samle inn avfallet. Selskapet er en av de ledende leverandørene av tjenester knyttet til husholdningsrenovasjon i Norge. Avtalen har en varighet på 6 år, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

iMageWithFallbackAndMagikAndS3

Innsamlingskontrakten er den viktigste kontrakten i RfDs portefølje, og regulerer avfallsinnhenting fra 90 000 husholdninger og hytter i Drammensregionen. Den nye innsamlingskontrakten skal sikre brukervennlige, miljøvennlige og kostnadseffektive renovasjonstjenester for hele regionen.

Ved tildeling av kontrakter er det flere kriterier som ligger til grunn. I dette anbudet la vi vekt på miljø/samfunn og oppdragsforståelse, i tillegg til pris. Vår vurdering var at NordRen hadde det det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, det vil si som samlet sett hadde det beste tilbudet på alle kriteriene. RfD har satt strenge krav til arbeidsmiljø for renovatører i Drammensregionen, og følger dette nøye.

RfD har som mål at overgangen til ny innsamlingskontrakt skal gå smidig, uten at tilbudet til regionens innbyggere påvirkes. Det er de samme bilene som kommer hjem og henter avfallet, og vi er glade for at mange av de tidligere renovatørene også er med oss videre i den nye kontrakten.

Omfang, omtrentlige tall:

  • Antall husstander 85 000
  • Antall hytter: 5 000
  • Antall næringskunder: 900
  • Antall innbyggere i Drammensregionen: 200 000
  • Mengde avfall hentet gjennom innsamling på husholdningsnivå: 50 000 tonn
  • Antall beholdere som blir tømt hvert år: 4,2 millioner
  • Antall kjørte km: 82 000 km