Midlertidige poser til matavfall

Posene du får utdelt nå er litt mindre enn de du får til vanlig. 

Vi er tomme for brune matavfallsposer. Snart bytter vi farge på matavfallsposene, som en del av den nye nasjonale merkeordningen. De nye grønne posene har dessverre ikke kommet ennå. Derfor har vi en midlertidig løsning.