Bor du i Røyken, Hurum eller Sande?

Da vil det bli noen endringer i avfallshåndteringen fremover. Her kan du lese mer om hva dette vil bety for deg. 

Bor du i Røyken eller Hurum?

I Røyken og Hurum har RfD ansvar for renovasjonsordningen frem til 1. mars 2020. Etter det overføres ansvaret til Asker kommune. Du vil ha tilgang til "Min side" og dagens SMS-abonnement fram til 28. februar. Appen "Min Renovasjon" kan fortsatt brukes. Fra 1. januar må du velge Asker kommune og søk opp adressen din for å få varsel om hentedag. 

Hente- og bringeordningen slik du kjenner den i dag vil fortsette som før etter 1. mars.

Det kan bli utfordringer med søk på hentedager i starten av januar. 

Follestad og Yggeset gjenvinningsstasjoner

Gjenvinningsstasjonene på Follestad og Yggeset vil fungere på samme måte som tidligere etter 1. mars. Det betyr at det fortsatt vil være fri levering av avfall på Follestad, samt brukerbetaling for de fleste avfallstyper på Yggeset.

Du kan fortsatt levere avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner etter 1. mars, men mot betaling.

Fakturering og fritak

Fakturering av kommunale avgifter inkludert renovasjonsgebyr vil skje kvartalsvis i Asker kommune. Skal du søke om fritak f.o.m. 1.1.2020 kontakter du Asker kommune via skjema for å søke om fritak eller på e-post

Slik kontakter du Asker kommune

nettsidene til Asker finner du mer informasjon om avfallsordningen. Har du spørsmål kan du kontakte servicetorget i Asker via e-post eller på telefon 66 90 90 00.

 

Bor du i Sande?

Fra 1. januar 2020 overføres ansvaret for renovasjonsordningen i Sande til Vesar. På Vesar sin nettside kan du lese mer om ordningen.

Du vil ha tilgang til "Min side" og dagens SMS-abonnement fram til 31. desember 2019. Appen "Min Renovasjon" kan fortsatt brukes. Velg Holmestrand kommune og søk opp adressen din på nytt. 

Slik blir den nye ordningen

Det blir endringer på hentefrekvensen for flere avfallstyper og fra 1. januar vil flere få ny hentedag. Denne endringen medfører lengre eller kortere hentefrekvens enn det du er vant til fra RfD.

  • Matavfallet hentes hver uke.
  • Restavfallet hentes hver tredje uke.
  • Papp og papir hentes hver tredje uke.
  • Plastemballasje hentes hver tredje uke.
  • Glass- og metallemballasje hentes hver sjette uke.


Dagens todelte beholdere for matavfall og restavfall skiftes ut. Det vil bli egen beholder for matavfall og egen beholder for restavfall. I tillegg vil lokkene for enkelte avfallstyper byttes til lokk i andre farger. Utskiftingen starter 2. januar. 

Lersbryggen gjenvinningsstasjon 

Lersbryggen gjenvinningsstasjon vil ha samme åpningstider som før frem til 29. februar. Fra 2. mars vil denne gjenvinningsstasjonen ha åpent seks dager i uken. 

Du kan fortsatt levere avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner etter 1. januar, men mot betaling.

Fritak

Skal du søke om fritak f.o.m. 1.1.2020 kontakter du Vesar via skjema for å søke om fritak eller på e-post

Slik kontakter du Vesar

www.vesar.no finner du mer informasjon om avfallsordningen. Har du spørsmål kan du kontakte Vesar via e-post eller på telefon 33 35 43 80.