Møte i Klagenemda for RfD

I henhold til avtale avholdes møte i Klagenemda for RfD, tirsdag 31. mai kl. 17.00 - 19.00. 

Møtet holdes i RfDs lokaler, Grønland 1, Drammen. Det vil være mulig å delta digitalt på Teams.

Agenda: 

1. Behandling av klager på enkeltvedtak:

  1. Finnerudskogen 656, Sigdal kommune (gjelder beholdeplassering)
  2. Kolleveien 22, Drammen kommune (gjelder beholderplassering)
  3. Formolaupet 7, Modum kommune (gjelder avslag på fritakssøknad)
  4. Godalsveien 96, Øvre Eiker kommune (gjelder avslag på fritakssøknad)

2. Eventuelt

 

Saksfremlegg med innstilling er utarbeidet av Drammen kommune og blir sendt ut i forkant av møtet.