RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

26.08.19: Møte i Klagenemda for RfD

I henhold til tidligere avtale avholdes møte i Klagenemda for RfD, mandag 26. august kl. 17.00.

Møtet er på RfDs kontor, Grønland 1, Drammen. 

Agenda: 

  1. Protokoll fra møte 10. desember 2018 
  2. Behandling av klage