26.08.19: Møte i Klagenemda for RfD

I henhold til tidligere avtale avholdes møte i Klagenemda for RfD, mandag 26. august kl. 17.00.

Møtet er på RfDs kontor, Grønland 1, Drammen. 

Agenda: 

  1. Protokoll fra møte 10. desember 2018 
  2. Behandling av klage