Møte i Klagenemda for RfD

I henhold til avtale avholdes møte i Klagenemda for RfD, 18. februar kl. 17.00.

Av hensyn til smittevern avholdes møtet på Teams. 

Agenda: 

1. Konstituering, valg av leder

2. Klagenemdas oppgaver og plikter ved Kirsten Kleveland, Drammen kommune

3. Regelverk og driftsrutiner for hytterenovasjon ved daglig leder Johan Remmen

4. Behandling av klager på enkeltvedtak:

  • Djupengropveien 421, Modum
  • Djupengropveien 441, Modum
  • Overntjernveien 31, Modum
  • Eikernveien 1055, Øvre Eiker

5. Eventuelt