Møte i Klagenemda for RfD

I henhold til avtale avholdes møte i Klagenemda for RfD, 17. juni kl. 17.00

Av hensyn til smittevern avholdes møtet på Teams. 

Agenda: 

1. Behandling av klager på enkeltvedtak:

  • Brekkeveien 12-28, Drammen kommune
  • Heggesjøveien 540, Modum kommune
  • Søndre Langsjø 10, Modum kommune
  • Kolleruddalen 3, Drammen kommune

2. Eventuelt