16.12.2021: Møte i Klagenemda for RfD

I henhold til møteplan avholdes møte i RfDs klagenemd torsdag 16.desember kl. 16.30-18.00.

Grunnet smittevern avholdes møtet digitalt på Teams.

Saker til behandling:

  1. Sauesetra 49, Drammen kommune
  2. Djupengropveien 521, Modum kommune
  3. Glitreveien 880, Øvre Eiker kommune

Saksfremlegg med innstilling er utarbeidet av Drammen kommune og sendt ut i forkant av møtet.