10.12.18: Møte i Klagenemda for RfD

I henhold til tidligere avtale avholdes møte i Klagenemda for RfD, mandag 10. desember kl. 17.00.

Møtet er på RfDs kontor, Grønland 1, Drammen. 

Agenda: 

  1. Konstituering av klagenemda, herunder valg av leder.
  2. Kort gjennomgang av klagenemdas oppgave og mandat. 
  3. Behandling av klage fra Kunterud Sameie, Brinken 2-24.