Prisliste for levering av næringsavfall og farlig avfall

Her finner du både prisliste for ordinært næringsavfall og prisliste for farlig avfall. Prisene justeres ved hvert årsskifte. 

Prisliste: Ordinært næringsavfall 

Lindum  og Lyngås gjenvinningstasjoner

Vare Pris 2019  
Blandet avfall, må sorteres (1 kilo - 200 kilo)   377,40 kr eks. mva.  
Blandet avfall, må sorteres (per tonn) 1 887,00 kr eks. mva.  

Svelvik gjenvinningsstasjon

Vare Pris 2019
Blandet avfall, må sorteres (0-1 m3) 330,00 kr eks. mva.
Blandet avfall, må sorteres (1-2 m3) 660,00 kr eks. mva.
Blandet avfall, må sorteres (2-3 m3)  990,00 kr eks. mva.

Mile gjenvinningsstasjon

Vare Pris 2019 Enhetspris
Blandet avfall, må sorteres (0-1 m3) 330,00 kr eks. mva  
Blandet avfall, må sorteres (1-2 m3) 660,00 kr eks. mva  
Blandet avfall, må sorteres (2-3 m3) 990,00 kr eks. mva  
Blandet avfall, må sorteres (over 3m3) 1 887 kr eks. mva per tonn 
Hageavfall 1 562 kr eks. mva   per tonn 
Trevirke 1 500 kr eks. mva per tonn 
Svartelistede plantearter 3 245,00 kr eks. mva per tonn 

 

Prisliste 2019: Farlig avfall 

Avfallsnr Vareliste Pris 2019 Enhetspris
7011 Spillolje 5,71 kr eks. mva  Kr/liter
7012 Spillolje, ikke ref 8,12 kr eks. mva Kr/kg
7021 Olje og fettavfall 14,12 kr eks. mva Kr/kg
7022 Oljeforurenset masse 14,12 kr eks. mva Kr/kg
7023 Drivstoff og fyringsolje 5,75 kr eks. mva Kr/kg
7024 Oljefilter 9,94 kr eks. mva Kr/kg
7030 Oljeemulsjoner 9,39 kr eks. mva Kr/kg
7041 Organisk løsemidler med halogen 20,48 kr eks. mva Kr/kg
7042 Organisk løsemidler uten halogen, småkolli 7,17 kr eks. mva Kr/kg
7051 Maling, lim og lakk, løsmiddelbasert 7,63 kr eks. mva Kr/kg
7055 Spraybokser 11,01 kr eks. mva Kr/kg
7081 Kvikksølvholdig avfall 411,32 kr eks. mva Kr/kg
7084 Kadmiumholdige batterier 46,39 kr eks. mva Kr/kg
7085 Amalgam 411,32 kr eks. mva Kr/kg
7091 Uorganiske salter 7,63 kr eks. mva Kr/kg
7093 Småbatterier 8,52 kr eks. mva Kr/kg
7096 Katalysatorer 13,03 kr eks. mva Kr/kg
7097 Uorganiske løsninger 15,79 kr eks. mva Kr/kg
7100 Cyanidholdig avfall 21,62 kr eks. mva Kr/kg
7111 Bekjempningsmiddel uten kvikksølv 21,03 kr eks. mva Kr/kg
7112 Bekjempningsmiddel med kvikksølv 411,32 kr eks. mva Kr/kg
7121 Polymiserende stoff, isocyanater 25,77 kr eks. mva Kr/kg
7121 Polyester 25,77 kr eks. mva Kr/kg
7122 Sterke reaktive stoffer 64,17 kr eks. mva Kr/kg
7123 Herdere 13,03 kr eks. mva Kr/kg
7123 Organiske peroksider 13,03 kr eks. mva Kr/kg
7131 Syrer 19,87 kr eks. mva Kr/kg
7132 Baser 15,08 kr eks. mva Kr/kg
7133 Rengjøringsmidler 11,60 kr eks. mva Kr/kg
7134 Surt, organisk avfall 17,75 kr eks. mva Kr/kg
7135 Basisk, organisk avfall, flytende 12,97 kr eks. mva Kr/kg
7151 Organisk avfall med halogen 20,48 kr eks. mva Kr/kg
7152 Organisk avfall uten halogen 12,97 kr eks. mva Kr/kg
7210 PCB og PCT-holdig avfall 76,74 kr eks. mva Kr/kg
7220 Fotokjemikalier 10,56 kr eks. mva Kr/kg
7230 Halon 204,56 kr eks. mva Kr/kg
7240 KFK-gass 98,00 kr eks. mva Kr/kg
7261 Brannslukningsapparater 16,41 kr eks. mva Kr/kg
7261 Gassflasker med propan, metan, butan og osygen 16,41 kr eks. mva Kr/kg
7261 Gassflasker anndre 10,45 kr eks. mva Kr/kg
7086 Lysstoffrør 1,08 kr eks. mva Kr/kg
7092 Blyakkumulatorer 0,00 kr eks. mva Kr/kg
7098 CCA og kreosot 2,35 kr eks. mva Kr/kg
7250 Asbest 2,59 kr eks. mva Kr/kg
7155 Bromerte flammehemmere, cellegummi 9,68 kr eks. mva Kr/kg
7156 Ftalater 6,13 kr eks. mva Kr/kg
7157 PUR-skum 12,22 kr eks. mva Kr/kg
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter 8,00 kr eks. mva Kr/kg
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter (tillegg for store ruter) 1 020,00 kr eks. mva Pr stk
7211 PCB-holdige isolerglassruter 1,40 kr eks. mva Kr/kg
  Frityrolje 3,39 kr eks. mva Kr/kg
  Utfylling/korrigering av deklarasjon 0,00 kr eks. mva Per stk.
  Utsortert restavfall 1,89 kr eks. mva Kr/kg
  Spesialarbeiderbistand 600,00 kr eks. mva Kr/time
 

Levering av ukjent farlig avfall (kommer i tillegg til ordinær pris for levering av farlig avfall) 

2 040,00 kr eks. mva Fast pris

Det kan påløpe et fakturagebyr i forbindelse med fakturering. Alle innleveringer av de ulike avfallstypene avrundes til nærmeste hele kilo. 

Det tas forbehold om endringer fra RfDs mottaker vedrørende vekt og karakteristikk av avfallet. Dette kan medføre endring av priser.  

Årsaken kan være:

  • Innholdet og informasjon på emballasjen stemmer ikke.
  • Feil informasjon om innhold dersom avfallet ikke er emballert. 
  • Eventuelle endringer vil bli kreditert/ fakturert i etterkant.