Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Her kan du levere næringsavfall og farlig avfall

Næringsdrivende kan levere næringsavfall og farlig avfall på noen av våre gjenvinningsstasjoner.

Næringsavfall

Når næringsdrivende utfører arbeid for privatpersoner er det viktig å huske på at alt avfall som oppstår er næringsavfall. Selv om arbeidet utføres for en privat kunde regnes det ikke som husholdningsavfall, og det kan derfor ikke leveres gratis på gjenvinningsstasjonene. Denne regelen gjelder uavhengig av hvem som leverer avfallet.

Ordinært næringsavfall og farlig avfall

Ordinært næringsavfall unntatt farlig avfall