RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Farlig avfall og deklarering

Myndighetene har innført elektronisk deklarering av farlig avfall. Det er ikke lenger anledning til å levere deklarasjon på papir.

For å kunne ta i bruk løsningen må bedriften selv klargjøre for elektronisk deklarering. Det gjøres ved å utnevne en egen administrator for bedriften. Deretter oppretter administrator en bedriftsprofil og brukere som skal foreta deklarering på avfallsdeklarering.no
 

Bedrifter kan også gi fullmakt til RfD ved den enkelte gjenvinningsstasjon til å deklarere avfallet på vegne av bedriften. For å gi RfD fullmakt, må administrator for bedriften søke opp RfDs virksomhetsnummer. RfDs virksomhetsnummer er 984 554 257.
 

Her kan du laste ned enkel brukerveiledning (PDF).

Deklarasjonspliken for farlig avfall er hjemlet i "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften", kapitell 11, § 11-12. 

Ved spørsmål kan brukerstøtte hos avfallsdeklarering.no kontaktes.