RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Bli fakturakunde

Næringsdrivende kan levere avfall på noen av RfD sine gjenvinningsstasjoner mot betaling

Næringsdrivende kan også søke om kreditt og bli fakturakunde. Fakturering vil skje fortløpende og med 20 dagers betalingsfrist.

For å få innvilget kredit hos RfD og bli fakturakunde, må du ta med kopi av firmaattest ved første besøk på gjenvinningsstasjonen. Det vil da bli gjennomført en kredittsjekk av selskapet, som avgjør om kreditt blir innvilget eller avslått.