Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Avfall fra loppemarked

Skal du avholde loppemarked? Du kan inngå en avtale med RfD om levering av sortert avfall på gjenvinningsstasjonen.

Avtale om levering av sortert avfall etter avholdt loppemarked.