RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Bestill renovasjon

Skoler, barnehager, kommunale virksomheter og annen næringsvirksomhet kan tegne avtale med oss. Avtalen inngås skriftlig. 

RfD forplikter seg til å:

  • sørge for innsamling, transport og behandling av avfallet
  • utlevere avtalte beholdere og plassere dem i samråd med kunden
  • gi informasjon og veiledning om beholderstørrelser, hentetider og hvordan avfallet skal sorteres
  • hente avfallet til faste, avtalte tider
  • tilby ekstratømming ved behov etter fastsatte priser

Næringskunder forplikter seg til å:

  • bruke beholderne riktig
  • kildesortere alt avfallet 
  • sørge for at beholderne er tilgjengelige for tømming på hentedagen
  • melde fra om skader eller mangler på beholdere


Ta kontakt med oss på e-post for å inngå avtale, så tar vi hånd om avfallet til bedriften din.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men alle næringskunder kan benytte seg av gjenvinningsstasjonen mot betaling.