Digitalt møte om hytterenovasjon i Sigdal

RfD arrangerte et digitalt møte om hytterenovasjon i Sigdal, tirsdag 2. november kl. 18.00–19.30.

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) overtok renovasjonsordningen i Sigdal kommune 1. juli i år. Vi jobber nå med å endre ordningen slik at du kan kildesortere på hytta. Overgang til ny ordning med kildesortering vil skje gradvis og vil være klar i løpet av 2022.

Her er RfDs presentasjon fra møtet.

I møtet presenterte vi vårt forslag til den nye ordningen, og ønsket innspill fra dere hytteeiere. Vi oppfordret til å stille spørsmål i chatten underveis i møtet. Innspill kan også sendes til marte@rfd.no

 

Agenda

  • Introduksjon
  • Kildesortering på hytta
  • Dagens avfallsløsning og overgangsperioden
  • Presentasjon av ny løsning
  • Orientering om prosessen og veien videre
  • Spørsmål og svar

Vi avslutter møtet 19.30

Vel møtt!