Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Informasjonsmøte for hytteeiere i Sigdal

Velkommen til digitalt møte om hytterenovasjon onsdag 31. august kl. 18.00–19.30

I sommer fikk alle med hytte i Sigdal tilgang til felles avfallspunkter for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. Samtidig ble de gamle containerne for restavfall rundt i hytteområdene fjernet.

De fleste avfallspunktene var klare 1. juli, mens noen fortsatt er under arbeid. Det er plassert ut midlertidige containere for kildesortering ved de avfallspunktene som ikke er ferdig bygget ennå.

Sigdal_avfallsløsning_web

 

RfD har fått mange henvendelser og spørsmål om den nye ordningen, både når det gjelder plassering av avfallspunktene, nøkkelbrikkene som brukes til å låse opp containerne, og når de siste punktene blir ferdige.

I møtet presenterer vi en status på arbeidet, og ønsker tilbakemeldinger fra dere hytteeiere. Vi oppfordrer til å stille spørsmål i chatten underveis i møtet. Møtet holdes onsdag 31. august kl. 18.00–19.30.

Obs! Du må delta fra en PC for å kunne sende inn spørsmål og kommentarer.

Agenda

  • Introduksjon
  • Kildesortering på hytta
  • Status på hvert av avfallspunktene
  • Orientering om prosessen og veien videre
  • Spørsmål og svar

Vi avslutter møtet senest 19.30.

Hvis du ikke har anledning til å bli med på møtet kan du se opptaket her i etterkant.

Du finner svar på de vanligste spørsmålene om den nye ordningen HER. Hvis du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ta kontakt med vår kundeservice.