Faktura og gebyr

Fakturaperiode

Fra 2021 sender vi faktura to ganger i året: 

  • Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
  • Andre termin: Sendes ut 31. september, med forfall 20. oktober.

Renovasjonsgebyr

Gebyret løper fra det tidspunktet avfallsløsningen er tilgjengelig, følger eiendommen og dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • Sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD
     
Hytterenovasjon sommer, standard 2 300 kr
Hytterenovasjon sommer, samarbeid 1 840 kr
Hytterenovasjon helårs, standard 3 539 kr
Hytterenovasjon helårs, samarbeid 2 831 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 840 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 239 kr