Hytterenovasjon i Svelvik

På hytta er det tilrettelagt for kildesortering og henting av fem avfallstyper: Matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje.

Hytteeiere kan fritt levere husholdningsavfall på alle våre gjenvinningsstasjoner. Der kan du blant annet levere store gjenstander, bygningsavfall, farlig avfall og elektrisk og elektronisk
avfall. 

Henteperioder

Hentedagen er avhengig av hvilken renovasjonsrute området hører til.

Mat- og restavfall
Vi starter å hente matavfall og restavfall mellom 6. og 16. april. Avfallet blir hentet annenhver uke. Siste hentedag for matavfall og restavfall blir mellom 18. og 29. oktober.

Papiravfall og plastemballasje
Vi starter å hente papiravfallet mellom 6. og 30. april. Papiravfall og plastemballasje blir hentet hver fjerde uke. Siste hentedag for papiravfall og plastemballasje blir mellom 18. oktober og 12. november.

Glass- og metallemballasje
Vi starter å hente glass- og metallemballasje mellom 6. og 30. april. Glass- og metallemballasje hentes hver åttende uke. Siste hentedag blir mellom 18. oktober og 12. november.

Beholdere

Sett beholderne ut
Beholdere som har vært satt bort for vinteren må settes tilbake innen sesongstart. Beholderne skal være plassert nærmest mulig veien der renovasjonsbilen kjører.

Rydd plass ved beholderne
Sørg for å rydde plass til og eventuelt måke og/eller strø plassen der avfallsbeholderne skal stå.Beholderne blir ikke tømt utenom henteperioden
Utenom henteperioden må du enten ta med deg avfallet hjem eller kontakte oss for å bestille helårsrenovasjon.Her kan du leser mer om hytterenovasjon i Svelvik.