Hytterenovasjon i Modum

I sommer har RfD innført en renovasjonsordning for alle hytter og fritidseiendommer i Modum. Nå vil du kunne kildesortere på hytta slik at avfallet kan utnyttes til miljøets beste. Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter.

Slik blir ordningen

Din hytte blir tilknyttet et felles avfallspunkt med låsbare containere for kildesortering av matavfall, restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. I løpet av sommeren vil du få tilsendt to nøkkelbrikker som brukes til å låse opp lukene på containerne. Da får du også mer informasjon om ordningen og kart over plassering av avfallspunktene. Her kan du lese mer om ordningen.

Her kan du levere avfallet

Det er opprettet fire avfallspunkter i Modum, og i løpet av 2020 vil det komme flere avfallspunkter i Drammen, Lier og Øvre Eiker. Du kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner. Renovasjonsordningen inkluderer også fri bruk av alle gjenvinningsstasjonene i regionen

Avfallspunkter i Modum

  • Øst-Modumveien ved nr 1312,  Dyrbak kraftstasjon
  • Drolsum, Ringeriksveien, pendlerparkering ved Rud kirke
  • Vikersund sentrum ved Vikersundgata 41, ved pumpestasjonen
  • Åmot syd, Eikerveien, pendlerparkering ved avkjøring til Glimmerveien

Last ned et oversiktskart over avfallspunktene i Modum.

Renovasjonsgebyr

Det er kommunen som fastsetter renovasjonsgebyret for hytter i ditt område. De fleste hytter som får hytterenovasjon i Drammensregionen vil være innlandshytter. Det mest vanlige gebyret i Modum kommune blir "hytterenovasjon helårs, innlandshytter", som er omtrent halvparten av et standardgebyr. Du skal ikke betale for hytterenovasjon i oppstartsåret 2020. Gebyret fastsettes årlig og din første faktura vil komme våren 2021.

Skogshytte med redusert renovasjonsgebyr

Små hytter med svært enkel standard i innlandsområder kan defineres som «skogshytte med redusert gebyr». Dette gjelder i tilfeller der hyttas størrelse og tilgang til vann og strøm gjør at det er urimelig å belaste ordinært gebyr. Du kan melde fra via Min side dersom du mener at din hytte oppfyller kriteriene for "skogshytte med redusert renovasjonsgebyr".

Fritak fra renovasjonsgebyr

Hvis hytta er kondemnabel er det mulig å søke om fritak fra renovasjonsordningen. Fritak gis for maksimalt tre år av gangen. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side. Renovasjonsgebyret følger eiendommen, så selv om du betaler renovasjonsgebyr for en annen eiendom i Drammensregionen gir ikke dette grunnlag for fritak.

Unntak fra renovasjonsgebyr

Som hovedregel vil alle hytter ha behov for renovasjonsordning, men vi har åpnet for adgang til å søke om varig unntak for hytter som ligger lenger enn 2 km luftlinje fra kjørevei. Dette gjelder kun hvis hytteeieren selv mener de ikke har behov for en renovasjonsordning. Du finner søknadsskjema og mer informasjon på Min side.