RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Hytte og fritidseiendom

I dag er rundt 2 200 hytter i regionen ikke tilknyttet en renovasjonsordning. Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, det gjelder både boliger og hytter.

I løpet av 2020 innfører RfD en renovasjonsordning for hytter i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker. Da vil du kunne kildesortere på hytta slik at avfallet kan utnyttes til miljøets beste. 

Alle hytteeiere er med i renovasjonsordningen, uansett om du bruker hytta ofte eller om den sjelden eller aldri er i bruk. Du kan fritt bruke alle gjenvinningsstasjoner i regionen.