Hytte og fritidseiendom

I løpet av 2020 innfører RfD renovasjonsordning for de hyttene som ikke har dette i dag. Som hytteeier i Drammensregionen vil du nå kunne kildesortere på hytta. Det blir satt opp felles avfallspunkter i tilknytning til de ulike hytteområdene. Hytteeierne kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner. Du kan også bruke alle RfDs gjenvinningsstasjoner

Kommunen er lovpålagt å samle inn husholdningsavfall fra alle eiendommer, dette gjelder både boliger og hytter. Alle hytter skal være med i renovasjonsordningen, uansett om de brukes mye  eller lite. Renovasjonsordningen er knyttet til eiendom, ikke til person.

Alle hytteeiere vil få tilsendt informasjon om når dette vil skje og hvor de felles avfallspunktene vil bli plassert.