Hytte og fritidseiendom

I dag er rundt 2 200 hytter i regionen ikke tilknyttet en renovasjonsordning. I løpet av 2020 planlegger RfD å innføre en renovasjonsordning for alle hytter og fritidseiendommer i Drammensregionen. Da vil du kunne kildesortere på hytta slik at avfallet kan utnyttes til miljøets beste.

Alle hytteeiere er med i renovasjonsordningen, uansett om du bruker hytta ofte eller om den sjelden eller aldri er i bruk. Du kan fritt bruke alle gjenvinningsstasjoner i regionen.