Hytte og fritidsbolig

RfD har ansvaret for renovasjonen for hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Alle hytteeiere er med i renovasjonsordningen, uansett om du bruker hytta ofte eller om den sjelden eller aldri er i bruk.

Vi henter matavfall, restavfall og papiravfall på hytta. Du kan fritt bruke alle gjenvinningsstasjoner i regionen.

Henteperioder i 2017

Hentedagen er avhengig av hvilken renovasjonsrute området hører til.

Matavfall og restavfall

Vi starter å hente mat- og restavfall mellom 18. april og 28. april. Siste henteperiode for mat- og restavfall er mellom 9. oktober og 20. oktober.

I april, mai, september og oktober henter vi mat- og restavfall hver 14. dag. I juni, juli og august henter vi mat- og restavfall én gang hver uke.

Papiravfall 

Vi starter å hente papiravfallet mellom 18. april og 12. mai. Papiravfallet blir hentet hver fjerde uke. Siste henteperiode for papiravfall blir mellom 9. oktober og 3. november.

Glass- og metallemballasje

Glasshusene blir tømt i perioden 18. april til 9. oktober.

Beholdere

Sett beholderne ut

Beholdere som har vært satt bort for vinteren må settes tilbake innen sesongstart. Beholderne skal være plassert nærmest mulig veien der renovasjonsbilen kjører.

Rydd plass ved beholderne

Sørg for å rydde plass til og eventuelt måke og/eller strø plassen der avfallsbeholderne skal stå.

Beholderne blir ikke tømt utenom henteperioden

Utenom henteperioden må du enten ta med deg avfallet hjem eller kontakte oss for å bestille helårsrenovasjon.