Hytte og fritidsbolig

RfD har ansvaret for renovasjonen for hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik.

Alle hytteeiere er med i renovasjonsordningen, uansett om du bruker hytta ofte eller om den sjelden eller aldri er i bruk. Du kan fritt bruke alle gjenvinningsstasjoner i regionen.
 

Utvidet kildesortering i Svelvik

RfD har startet arbeidet med å tilrettelegge for utvidet kildesortering og innsamling av husholdningsavfall fra fritidseiendommer i alle kommuner i Drammensregionen. Først ut var Svelvik, som fikk utvidet kildesortering på hytta høsten 2018/våren 2019.

RfD skal tilby et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for hytteeiere, som stimulerer til økt kildesortering. I henhold til forurensingsloven er det lovpålagt med renovasjon for alle bebygde eiendommer hvor det kan oppstå husholdningsavfall, herunder fritidseiendommer. Gjennom bedre kildesortering i hytterenovasjonen, kan vi øke sorteringsgraden av avfallet og oppnå økt gjenvinning og bedre ressursutnyttelse i regionen. 

Hytteeiere får dermed samme tilbud som vanlige husholdninger i Drammensregionen. Alle hytter, både eksisterende og nye, skal ha samme sorteringsløsning med henting av fem avfallstyper.  Dette innebærer henting av matavfall, restavfall, papir, glass- og metallemballasje og plastemballasje.
For å innføre utvidet kildesorteringsløsning for alle hytter, vil RfD også tilrettelegge for flere fellesløsninger som er i tråd med kommunenes renovasjonsforskrift. Dette vil også effektivisere innhentingen av avfallet. 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på chat, på e-post: post@rfd.no eller på telefon 32 04 97 00 mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 mandag til fredag.
 

Faktura

Faktureringsperiode

Vi sender faktura en gang i året. Faktura for 2019 sendes ut 31. mai. 

Henteperioder i 2019

Hentedagen er avhengig av hvilken renovasjonsrute området hører til.

Matavfall og restavfall

Vi starter å hente mat- og restavfall mellom 23. april og 3. mai. Avfallet blir hentet hver andre uke. Siste henteperiode for mat- og restavfall er mellom 7. oktober og 19. oktober.

Papiravfall 

Vi starter å hente papiravfallet mellom 23. april og 16. mai. Papiravfallet blir hentet hver fjerde uke. Siste henteperiode for papiravfall blir mellom 7. oktober og 1. november.

Glass- og metallemballasje

Vi starter å hente glass- og metallemballasje mellom 23. april og 16. mai. Avfallet blir hentet hver åttende uke. Siste henteperiode for Glass- og metallemballasje blir mellom 7. oktober og 1. november.

Beholdere

Sett beholderne ut

Beholdere som har vært satt bort for vinteren må settes tilbake innen sesongstart. Beholderne skal være plassert nærmest mulig veien der renovasjonsbilen kjører.

Rydd plass ved beholderne

Sørg for å rydde plass til og eventuelt måke og/eller strø plassen der avfallsbeholderne skal stå.

Beholderne blir ikke tømt utenom henteperioden

Utenom henteperioden må du enten ta med deg avfallet hjem eller kontakte oss for å bestille helårsrenovasjon.