RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Innsamling av hageavfall 2020

Vi samler inn hageavfall i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker i perioden mandag 20. april til torsdag 30. april.

Hageavfallet blir hentet på samme dag som mat- og restavfallet ditt i innsamlingsperioden. Hvis din normale hentedag er fredag 1. mai, hentes hageavfallet ditt torsdag 30. april. 

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

  • Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).
  • Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).
  • Maks lengde på bunten er 2 meter.
  • Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
  • Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter - det må leveres på gjenvinningsstasjonen.
  • Hageavfallet skal ikke pakkes i sekker beregnet på innsamling av plastemballasje. Bruk gjerne papirsekker.

Det er viktig at du legger hageavfallet helt ut til veien der renovasjonsbilen kjører, senest kvelden før innsamlingsdagen.

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på gjenvinningsstasjonen.