Innsamling av hageavfall

Vi samler inn hageavfall i Drammen, Lier, Røyken, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker i perioden 23. april til 4. mai 2018. 

Innsamlingsdager: 

Hageavfallet blir hentet på samme dag som mat- og restavfallet ditt i innsamlingsperioden med noen unntak: 

 • Hvis din normale hentedag er mandag 30. april, så hentes hageavfallet ditt mandag 7. mai.
 • Hvis din normale hentedag er tirsdag 1. mai, så hentes hageavfallet ditt tirsdag 8. mai.

 

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

 • Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).
 • Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).
 • Maks lengde på bunten er 2 meter.
 • Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
 • Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter - det må leveres på gjenvinningsstasjonen.
 • Hageavfallet skal ikke pakkes i sekker beregnet på innsamling av plastemballasje. Bruk gjerne papirsekker.

Det er viktig at du legger hageavfallet helt ut til veien der renovasjonsbilen kjører, senest kvelden før innsamlingsdagen.

Hageavfall Oredalen

Vi tar imot hageavfall kl. 15.00 - 19.00 på følgende dager: 

 • Mandag 30. april 2018
 • Torsdag 3. mai 2018 
 • Mandag 7. mai 2018
 • Mandag 14. mai 2018

Oredalen ligger i Sagendedalen ved RV 281 (Hurum).


Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på gjenvinningsstasjonen.