Innsamling av hageavfall 2019

Vi samler inn hageavfall i Drammen, Lier, Røyken, Svelvik, Nedre Eiker og Øvre Eiker i perioden torsdag 2. mai til onsdag 15. mai 2019. 

Innsamlingsdager: 

Hageavfallet blir hentet på samme dag som mat- og restavfallet ditt i innsamlingsperioden.

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

  • Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).
  • Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).
  • Maks lengde på bunten er 2 meter.
  • Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
  • Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter - det må leveres på gjenvinningsstasjonen.
  • Hageavfallet skal ikke pakkes i sekker beregnet på innsamling av plastemballasje. Bruk gjerne papirsekker.

Det er viktig at du legger hageavfallet helt ut til veien der renovasjonsbilen kjører, senest kvelden før innsamlingsdagen.

Hageavfall Oredalen

Vi tar imot hageavfall kl. 07.30 - 19.00 på følgende dager: 

  • Torsdag 2. mai 
  • Mandag 6. mai 
  • Torsdag 9. mai 
  • Mandag 14. mai 

Oredalen ligger i Sagendedalen ved RV 281 (Hurum).

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på gjenvinningsstasjonen.