Innsamling av hageavfall 2021

Vi samler inn hageavfall i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker i perioden mandag 26. april til fredag 7. mai. Hageavfallet blir hentet på samme dag som mat- og restavfallet ditt i innsamlingsperioden. 

 • NYTT FOR ORDNINGEN: I år kan du ikke pakke hageavfallet i svarte søppelsekker. Det er kun gjennomsiktige plastsekker og papirsekker, og bunter med kvister og greiner som blir tatt med som hageavfall under innsamlingen. Dette er for at vi skal kunne kontrollere at sekkene kun inneholder hageavfall, og sørge for at mest mulig kan komposteres og bli til ny jord.

Slik ønsker vi hageavfallet ditt:

 • Kvist og greiner, maks to meter lange, buntes sammen med tau eller hyssing.
 • Bruk tau eller hyssing laget av naturlige materialer – ikke syntetisk tau, ståltråd eller gavebånd.
 • Bruk gjennomsiktige plastsekker eller papirsekker til å samle løv og lignende (ikke stein og jord). Vi deler ut gratis papirsekker på gjenvinningsstasjonene så langt lageret rekker. Maks fem sekker per husstand. ​​​​​
 • Hageavfallet skal ikke legges i svarte søppelsekker eller sekker beregnet for innsamling av plastemballasje.
Hageavfall_jatakkneitakk
 • Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
 • Ikke legg annet avfall i eller sammen med sekkene som inneholder hageavfall.
 • Bygningstreverk, store trær og røtter må leveres på gjenvinningsstasjonen.
Papirsekk til hageavfall
Vi deler ut gratis papirsekker på gjenvinningsstasjonene så langt lageret rekker.

Det er viktig at du legger hageavfallet helt ut til veien der renovasjonsbilen kjører, senest kvelden før innsamlingsdagen.

Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på gjenvinningsstasjonen. 

Hageavfall blir til noe nytt

Vi sørger for at mest mulig av hageavfallet komposteres og blir til ny jord. Da er det viktig at det som samles inn ikke er blandet med annet avfall.

Hageavfall

Dette kan du levere i hageavfallsinnsamlingen

 • Kvister
 • Greiner
 • Løv
 • Gress
 • Mose
 • Ugress
 • Hageplanter
 • Busker

Dette kan du ikke levere i hageavfallsinnsamlingen

 • Svartelistede planter
 • Nedfallsfrukt
 • Stein og jord
 • Store røtter og stubber
 • Trestammer
 • Planker, trevirke og bygningsavfall
 • Restavfall og grovavfall
 • Elektrisk og elektronisk avfall
 • Farlig avfall (f.eks. maling, spraybokser, batterier og lyspærer)