Endringer for mottakere av eFaktura

Fra 15. mai 2022 endret bankene i Norge sin eFaktura-ordning. Fakturaen fra RfD omfattes av den nye eFaktura-ordningen. Endringen omtales som "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura", avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du har. Om du har valgt «Ja takk til alle» får du eFaktura fra oss der du betaler regninger. Dersom du ikke aksepterer dette, vil du ikke lenger motta eFaktura.  

Innføringen av eFaktura 2.0 er landsdekkende og gjelder eFaktura generelt. Du kan lese mer om endringene her: www.efaktura.no/privat  

eFaktura sendes til juridisk eier av renovasjonsabonnementet

Endringen gjør at eFaktura fra RfD knyttes til juridisk eier av renovasjonsabonnementet via personnummer, og ikke via eFakturareferanse som før. Det er juridisk eier som nå vil få faktura i nettbanken, uavhengig av hvem som fikk den tidligere. 

Det kan derfor være slik at din samboer/ektefelle mottar eFaktura, selv om du har mottatt den tidligere. 

Bankenes endring kan føre til: 

  • Har du tidligere mottatt faktura på papir, men har svart "Ja takk til alle" eller "Alltid e-faktura" i din nettbank vil du motta faktura som eFaktura rett i nettbanken.
  • Har du tidligere mottatt faktura som eFaktura direkte i nettbanken, men nå mottar den som papir/Digipost, så har du ikke aktivert "Ja takk til Alle" eller "Alltid e-faktura" i din nettbank. 

Betaler du på vegne av andre via efaktura:

  • Har du opprettet eFaktura-avtale på vegne av andre, dvs. mottar og betaler faktura for andre i din egen nettbank, så vil eFaktura ikke lengre bli sendt til deg. Dette fordi bankene kun vil sende til den som fakturaen er utstedt til.
  • Har du kombinasjonen Avtalegiro og eFaktura, vil du fortsatt få avtalegiroen sendt til betaler. Har du behov for å se selve fakturaen må du få denne fra den du betaler for eller ta kontakt med aktuell bank for å se om de har løsning for tilgang.

RfD har ikke mulighet til å gjøre oppslag, aktivere eller avslutte eFakturaavtaler for våre fakturamottakere.

Her finner du mer informasjon om faktura og priser