Priser i din kommune

Renovasjonsgebyret går uavkortet til å finansiere renovasjonen i kommunen. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale.

Gebyret dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • Sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD

Det er kommunestyret der du bor som bestemmer størrelsen på renovasjonsgebyret.

Velg kommune for å se dine priser

Drammen

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 336 kr
Samarbeid renovasjon 2 669 kr
Storfamilie renovasjon 4 337 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 961 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 294 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 962 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 169 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 735 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 336 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 669 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 336 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober

Hurum

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 290 kr
Samarbeid renovasjon 2 632 kr
Storfamilie renovasjon 4 277 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 915 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 257 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 902 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 139 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 711 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 290 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 632 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 290 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Lier

 

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 336 kr
Samarbeid renovasjon 2 669 kr
Storfamilie renovasjon 4 337 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 961 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 294 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 962 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 169 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 735 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 336 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 669 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 336 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. mars, med forfall 20. april.
Andre termin: Sendes ut 30. oktober, med forfall 20. november.

Modum

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 156 kr
Samarbeid renovasjon 2 525 kr
Storfamilie renovasjon 4 103 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 781 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 150 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 728 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 052 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 641 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 156 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 525 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 156 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. mars, med forfall 20. april.
Andre termin: Sendes ut 30. oktober, med forfall 20. november.

Nedre Eiker

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 336kr
Samarbeid renovasjon 2 669 kr
Storfamilie renovasjon 4 337 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 961 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 294 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 962 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 169 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 735 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 336 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 669 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 336 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Røyken

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 336 kr
Samarbeid renovasjon 2 669 kr
Storfamilie renovasjon 4 337 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 961 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 294 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 962 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 169 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 735 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 336 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 669 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 336 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. mars, med forfall 20. april.
Andre termin: Sendes ut 31. oktober, med forfall 20. november.

Sande

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 290 kr
Samarbeid renovasjon 2 632 kr
Storfamilie renovasjon 4 277 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 915 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 257 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 902 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 139 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 711 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 290 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 632 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeidg 3 290 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Svelvik

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 336 kr
Samarbeid renovasjon 2 669 kr
Storfamilie renovasjon 4 337 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 961 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 294 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 962 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 169 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 735 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 336 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 669 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 336 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober

Øvre Eiker

Priser 2018

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 336 kr
Samarbeid renovasjon 2 669 kr
Storfamilie renovasjon 4 337 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 961 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 294 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 962 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 169 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 735 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 336 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 669 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 500 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 250 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 250 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 80 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 336 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.