Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Priser i din kommune

Renovasjonsgebyret går uavkortet til å finansiere renovasjonen i kommunen. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale. Renovasjonsgebyret faktureres to ganger i året.

Gebyret dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Omlasting og transport av avfallet
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • En miljømessig god sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD

Det er kommunestyret der du bor eller har hytte som bestemmer størrelsen på renovasjonsgebyret.

Tilbakebetaling av renovasjonsgebyr

Endringer i eFaktura

Velg kommune for å se priser og fakturaperiode

Drammen

Priser 2022

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 748 kr
Samarbeid renovasjon 2 998 kr
Storfamilie renovasjon 4 873 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 373 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 623 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 498 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 998 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 748 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 313 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 438 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 748 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 998 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 546 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 553 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 441 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 718 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1) 293 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2) 293 kr 
Ekstrasekker, pr. stk. 94 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter 13 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats) 750 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Lier

Priser 2022

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 748 kr
Samarbeid renovasjon 2 998 kr
Storfamilie renovasjon 4 873 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 373 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 623 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 498 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 998 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 748 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 313 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 438 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 748 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 998 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 546 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 553 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 441 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 718 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1) 293 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2) 293 kr 
Ekstrasekker, pr. stk. 94 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter 13 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats) 750 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.

Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Modum

Priser 2022

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 748 kr
Samarbeid renovasjon 2 998 kr
Storfamilie renovasjon 4 873 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 373 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 623 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 498 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 998 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 748 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 313 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 438 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 748 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 998 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 546 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 553 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 441 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 718 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1) 293 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2) 293 kr 
Ekstrasekker, pr. stk. 94 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter 13 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats) 750 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Sigdal

Priser 2022

Vi sender faktura to ganger i året og i 2021 fakturerer RfD kun for andre halvår.

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 748 kr
Samarbeid renovasjon 2 998 kr
Storfamilie renovasjon 4 873 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 373 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 623 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 498 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 998 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 748 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 313 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 438 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 748 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 998 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 546 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 553 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 441 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 718 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1) 293 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2) 293 kr 
Ekstrasekker, pr. stk. 94 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter 13 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats) 750 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. mars, med forfall 20. april.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Øvre Eiker

Priser 2022

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 748 kr
Samarbeid renovasjon 2 998 kr
Storfamilie renovasjon 4 873 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 373 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 623 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 498 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 998 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 748 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 313 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 438 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 748 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 950 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 998 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 546 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 553 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 441 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 718 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 585 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m, 1) 293 kr 
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m, 2) 293 kr 
Ekstrasekker, pr. stk. 94 kr
Tilleggsvolum restavfall per liter 13 kr
Gebyr opprydding etter forsøpling (minimumssats) 750 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.