Priser i din kommune

Renovasjonsgebyret går uavkortet til å finansiere renovasjonen i kommunen. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale.

Gebyret dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • Sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD

Det er kommunestyret der du bor som bestemmer størrelsen på renovasjonsgebyret.

Velg kommune for å se dine priser

Drammen

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 403 kr
Samarbeid renovasjon 2 722 kr
Storfamilie renovasjon 4 424 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 028 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 347 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 049 kr
Hytterenovasjon sommer, standard 2 212 kr
Hytterenovasjon sommer, storfamilie 1 769 kr
Hytterenovasjon helårs, standard 3 403 kr
Hytterenovasjon helårs, storfamilie 2 722 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 403 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Hurum

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 353 kr
Samarbeid renovasjon 2 682 kr
Storfamilie renovasjon 4 359 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 978 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 307 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 984 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 179 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 743 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 353 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 682 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 353 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Lier

 

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 403 kr
Samarbeid renovasjon 2 722 kr
Storfamilie renovasjon 4 337 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 028 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 347 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 049 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 212 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 769 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 403 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 722 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 403 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. mars, med forfall 20. april.
Andre termin: Sendes ut 30. oktober, med forfall 20. november.

Modum

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 353 kr
Samarbeid renovasjon 2 682 kr
Storfamilie renovasjon 4 359 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 978 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 308 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 984 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 179 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 743 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 353 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 682 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 353 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. mars, med forfall 20. april.
Andre termin: Sendes ut 30. oktober, med forfall 20. november.

Nedre Eiker

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 403 kr
Samarbeid renovasjon 2 722 kr
Storfamilie renovasjon 4 424 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 028 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 347 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 049 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 212 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 769 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 403 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 722 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 403 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Røyken

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 403 kr
Samarbeid renovasjon 2 722 kr
Storfamilie renovasjon 4 424 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 028 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 347 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 049 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 212 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 769 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 403 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 722 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 403 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. mars, med forfall 20. april.
Andre termin: Sendes ut 31. oktober, med forfall 20. november.

Sande

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 353 kr
Samarbeid renovasjon 2 682 kr
Storfamilie renovasjon 4 359 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 2 978 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 307 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 3 984 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 179 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 743 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 353 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 682 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeidg 3 353 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Svelvik

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 403 kr
Samarbeid renovasjon 2 722 kr
Storfamilie renovasjon 4 424 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 028 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 347 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 049 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 212 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 769 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 403 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 722 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 403 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober

Øvre Eiker

Priser 2019

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon 3 403 kr
Samarbeid renovasjon 2 722 kr
Storfamilie renovasjon 4 424 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 028 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 347 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 049 kr
Hytterenovasjon standard sommer 2 212 kr
Hytterenovasjon samarbeid sommer 1 769 kr
Hytterenovasjon standard helårs 3 403 kr
Hytterenovasjon samarbeid helårs 2 722 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 500 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 400 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamlie 650 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 530 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 265 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 265 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 85 kr
Nedgravd løsning, samarbeid 3 403 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.