Priser i din kommune

Renovasjonsgebyret går uavkortet til å finansiere renovasjonen i kommunen. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale. Renovasjonsgebyret faktureres to ganger i året.

Gebyret dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Omlasting og transport av avfallet
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • En miljømessig god sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD

Det er kommunestyret der du bor eller har hytte som bestemmer størrelsen på renovasjonsgebyret.

Velg kommune for å se dine priser:

Drammen

Priser 2021

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 645 kr
Samarbeid renovasjon 2 915 kr
Storfamilie renovasjon 4 739 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 270 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 915 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 540 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 364 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 645 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 370 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 645 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 915 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 276 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 531 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 536 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 429 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 698 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 284 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 284 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 91 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Lier

Priser 2021

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 645 kr
Samarbeid renovasjon 2 915 kr
Storfamilie renovasjon 4 739 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 270 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 915 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 540 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 364 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 645 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 370 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 645 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 915 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 276 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 531 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 536 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 429 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 698 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 284 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 284 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 91 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.

Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Modum

Priser 2021

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 645 kr
Samarbeid renovasjon 2 915 kr
Storfamilie renovasjon 4 739 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 270 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 915 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 540 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 364 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 645 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 370 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 645 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 915 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 276 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 531 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 536 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 429 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 698 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 284 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 284 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 91 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Sigdal

Priser 2021

Vi sender faktura to ganger i året og i 2021 fakturerer RfD kun for andre halvår.

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 645 kr
Samarbeid renovasjon 2 915 kr
Storfamilie renovasjon 4 739 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 270 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 915 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 540 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 364 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 645 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 370 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 645 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 915 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 276 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 531 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 536 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 429 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 698 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 284 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 284 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 91 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Øvre Eiker

Priser 2021

Priser er inkludert mva.

Standard renovasjon  3 645 kr
Samarbeid renovasjon 2 915 kr
Storfamilie renovasjon 4 739 kr
Standard renovasjon med hjemmekompostering 3 270 kr
Standard renovasjon bolig, samarbeid med hytte 2 915 kr
Samarbeid renovasjon med hjemmekompostering 2 540 kr
Storfamilie renovasjon med hjemmekompostering 4 364 kr
Nedgravd brannsikker løsning, samarbeid 3 645 kr
Hytterenovasjon sommer, egne beholdere 2 370 kr
Hytterenovasjon sommer, kysthytte 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, egne beholdere 3 645 kr
Hytterenovasjon helårs, kysthytte 2 915 kr
Hytterenovasjon helårs, innlandshytter 1 896 kr
Hytterenovasjon helårs, små skogshytter 1 276 kr
Elektronisk nøkkelbrikke (mistet eller ekstra) 250 kr
Ekstra inngangsbevis gjenvinningsstasjonen 200 kr
Ekstra avfallshenting, husholdning 531 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, standard 536 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, samarbeid 429 kr
Ekstra avfallshenting om sommeren, storfamilie 698 kr
Gangtillegg standard renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg storfamilie renovasjon, pr. 10 m 569 kr
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 10 m 284 kr 1)
Gangtillegg samarbeid renovasjon, pr. 5 m 284 kr 2)
Ekstrasekker, pr. stk. 91 kr

1) beholdere på 2 hjul

2) minst 1 beholder på 4 hjul

Fakturaperiode

Vi sender faktura to ganger i året.

Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.