Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Fritak fra renovasjonsgebyr

For å hindre forsøpling, forurensning og hygieniske ulemper fra avfall skal alle innbyggere ha en renovasjonsordning. RfD har allikevel åpnet for at det kan søkes fritak dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder. Du kan også søke fritak dersom en fritidsbolig skal rives eller er kondemnabel. 

Kriterier for å søke om renovasjonsfritak for fritidsbolig/hytte:

  • Skal kondemneres/er kondemnert. 

Kriterier for å søke om renovasjonsfritak for bolig:

  • Du kan få fritak i forbindelse med lengre fravær som for eksempel reiser, arbeid utenfor hjemmet eller at hybelleilighet ikke leies ut i en periode.
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig ettersom det forventes at boligen omsettes i løpet av en tidsperiode som er mindre enn 6 måneder.
  • For å få fritak må du søke skriftlig minst en måned før fritaksperioden inntrer.
  • Fritak gis ikke med tilbakevirkende kraft.
  • Fritak gis kun for sammenhengende perioder på 6 måneder eller mer.
  • Fritak gis for maksimalt tre år av gangen.