Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Fritak fra renovasjonsgebyr

For å hindre forsøpling, forurensning og hygieniske ulemper fra avfall skal alle innbyggere ha en renovasjonsordning. RfD har allikevel åpnet for at det kan søkes fritak dersom boligen står ubenyttet i lengre perioder, eller dersom en fritidsbolig skal rives eller er kondemnabel. 

Kriterier for å søke om renovasjonsfritak:

  • Du kan få fritak i forbindelse med lengre fravær som for eksempel reiser, arbeid utenfor hjemmet eller at hybelleilighet ikke leies ut i en periode. Forutsetningen for å få fritak er at boligen skal stå tom i mer enn 6 måneder sammenhengende.
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig ettersom det forventes at boligen omsettes i løpet av en tidsperiode som er mindre enn 6 mnd. 
  • For å få fritak må du søke skriftlig i god til før fritaksperioden inntrer.
  • Det er mulig å søke om fritak dersom en fritidsbolig er kondemnabel.