Endring av fakturaperiode

RfD sender ut faktura to ganger i året. Fra 2020 endrer vi tidspunkt for fakturering på grunn av kommunereformen. 

Nye Drammen kommune, samt næringskunder:

  • Første termin: Sendes ut 31. januar, med forfall 20. februar.
  • Andre termin: Sendes ut 31. august, med forfall 20. september.

Lier kommune, Modum kommune, Øvre Eiker kommune:

  • Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
  • Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

Hytter (fra 2020 sender vi faktura to ganger i året): 

  • Første termin: Sendes ut 28. februar, med forfall 20. mars.
  • Andre termin: Sendes ut 30. september, med forfall 20. oktober.

 

Renovasjonsgebyret går uavkortet til å finansiere renovasjonen i kommunen. Gebyret fastsettes etter selvkost og etter prinsippet om at forurenser skal betale. Gebyret dekker blant annet:

  • Innsamling av avfall
  • Drift av gjenvinningsstasjoner
  • Sluttbehandling av avfallet
  • Administrasjon i RfD

Det er kommunestyret der du bor som bestemmer størrelsen på renovasjonsgebyret.