Samarbeid om renovasjon gir stordriftsfordeler

RfD har ansvar for innsamling og behandling av husholdningsavfall i ni kommuner med til sammen 200 000 innbyggere. Samarbeid om renovasjon gir stordriftsfordeler, og i 2018 vil mange husstander i regionen få et fradrag på sitt renovasjonsgebyr.

Fra 2018 er renovasjonsgebyret basert på et felles selvkostregnskap for alle eierkommunene. At gebyret skal være til selvkost betyr at det RfD fakturerer innbyggerne ikke skal overstige hva renovasjonstjenestene faktisk koster.

Det er kommunestyrene som vedtar renovasjonsgebyrene. Hvis gebyrene er høyere enn de faktiske kostnadene, avsettes overskuddet i et selvkostfond. Hvis gebyrene er lavere enn de faktiske kostnadene, vil dette måtte betales inn på kommende renovasjonsgebyr.

Over tid har kommunene opparbeidet seg ulike selvkostfond. Tidligere opparbeidede selvkostfond avregnes direkte på fakturaen. Derfor er det en ekstra linje på fakturaen som sendes ut høsten for andre halvår 2018. For husstander i Drammen, Lier, Modum, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker kommer det et fradrag på renovasjonsgebyret. For Hurum kommune blir gebyret uendret, og for Røyken kommune blir det et lite tillegg på renovasjonsgebyret.

Korrigering av avregningsgebyret

Det har dessverre skjedd en feil i utregningen av avregningen for enkelte abonnenter. Feilen er korrigert og fakturert med korrekt beløp. Vi beklager dette.