Ekstra avfallshenting om sommeren

Mat- og restavfall blir hentet annenhver uke hele året. Hvis du har behov for oftere henting i sommermånedene enn resten av året, kan du bestille ukentlig henting i juni, juli og august. Bestillingsfristen var 15.april. I fjor valgte under 1 % å bestille tjenesten. 

Vi kaster ikke mer avfall om sommeren

Vi kaster faktisk mindre avfall om sommeren sammenlignet med resten av året. Ved å hente avfallet med samme frekvens gjennom hele året har vi redusert unødvendig transport. Dette gir mindre utslipp, lavere trafikkbelastning og færre tunge kjøretøy i nærmiljøet på en årstid med skolefri. Det er heller ikke registrert noen problemer med lukt, skadedyr eller overfylte beholdere. 

Prisene for ekstra avfallshenting i sommer:

  • Dersom du har et standard abonnement: 553 kr 
  • Dersom du har et abonnement for storfamilie: 718 kr
  • Dersom du har et samarbeidsabonnement: 441 kr per husstand/boenhet

Prisene er inkludert mva, og gjelder for hele perioden juni, juli og august 2022. 

Bestillingsfrist 2022

Siste frist for bestilling var fredag 15. april. 

Illustrasjon til nettsak_beskjært

Alternativer til ekstra avfallshenting

Dersom du ikke har behov for ekstra avfallshenting gjennom hele sommeren, men likevel opplever at det hoper seg opp en gang i blant kan du bestille en ekstra avfallssekk og ha denne i reserve. Det koster 94 kr inkl. mva. per sekk og bestilles her.