Ekstra avfallshenting om sommeren

Mat- og restavfall blir hentet annenher uke hele året. Hvis du har behov for oftere henting i sommermånedene enn resten av året, kan du bestille ukentlig henting i juni, juli og august. Bestillingsfristen var 31. mars.  I fjor valgte ca. 2 % å bestille tjenesten. 

Vi kaster ikke mer avfall om sommeren

Vi kaster faktisk mindre avfall om sommeren sammenlignet med resten av året. Ved å hente avfallet med samme frekvens gjennom hele året har vi redusert unødvendig transport. Dette gir mindre utslipp, lavere trafikkbelastning og færre tunge kjøretøy i nærmiljøet på en årstid med skolefri. Det er heller ikke registrert noen problemer med lukt, skadedyr eller overfylte beholdere. 

Prisene for ekstra avfallshenting i sommer:

 • Dersom du har et standard abonnement: 520 kr 
 • Dersom du har et abonnement for storfamilie: 676 kr
 • Dersom du har et samarbeidsabonnement: 416 kr per husstand/boenhet

Prisene er inkludert mva, og gjelder for hele perioden juni, juli og august 2020. 


Slik gjør du det:

 • Eier du bolig og har egne avfallsbeholdere: Du kan enkelt bestille ekstra avfallshenting i sommer via Min side fra mandag 16. mars. 
   
 • Eier du bolig og deler avfallsbeholdere med én annen husstand: Deler du beholder med en nabo må dere være enige hvis dere ønsker å bestille ekstra avfallshenting i sommer. Hvis begge husstandene er eiere av boligen, har begge muligheter for å foreta bestillingen. Bestillingen skjer via Min side. Prisen på tjenesten vil være per husstand.
   
 • Eier du bolig og deler avfallsbeholdere med to eller flere husstander: Deler du beholder med flere naboer må dere være enige hvis dere ønsker å bestille ekstra avfallshenting i sommer. Vedkommende som har ansvaret for renovasjonsabonnementet må innhente egenerklæring fra de samarbeidende husstandene, og deretter bestille ekstra avfallshenting i sommermånedene på vegne av alle. Prisen på tjenesten vil være per husstand. Alle som inngår i samarbeidet vil få tilsendt et informasjonsbrev når bestillingen er gjennomført. 
   
 • Bor du i borettslag, sameie eller lignende: Bor du i et borettslag, sameie eller lignende må du gi beskjed til styret dersom du ønsker ekstra avfallshenting i sommer. Det er kun styret som er ansvarlig for borettslagets/sameiets renovasjonsabonnement, som har mulighet til å bestille ekstra avfallshenting på vegne av hele borettslaget/sameiet. Prisen på tjenesten vil være per boenhet. 
   
 • Leier du bolig: Leier du bolig må du gi beskjed til eieren av husstanden dersom du ønsker at renovasjonsbilen skal komme hjem til deg dobbelt så ofte i sommermånedene. Det er kun eieren, som er ansvarlig for husstandens renovasjonsabonnement, som har mulighet til å bestille ekstra avfallshenting i sommer.
   
Illustrasjon til nettsak_beskjært

Alternativer til ekstra avfallshenting

Dersom du ikke har behov for ekstra avfallshenting gjennom hele sommeren, men likevel opplever at det hoper seg opp en gang i blant, finnes det andre alternativer:

 • Det enkleste er å bestille en ekstra avfallssekk og ha denne i reserve. Det koster 89 kr inkl. mva. per sekk og bestilles via Min side.
 • Du kan også bestille ekstra avfallshenting enkeltvis i juni, juli og august. Da henter renovasjonsbilen mat- og restavfallet hvis det skulle oppstå behov for det. For standardløsning, storfamilieløsning og to husstander som samarbeider om en beholderløsning koster tjenesten 250 kr inkl. mva per gang. For andre samarbeidsløsninger og containere er det egne priser. Bestilling skjer via Min side fra 1. juni.