Ekstra avfallshenting om sommeren

Mat- og restavfall blir hentet annenher uke hele året. Hvis du har behov for oftere henting i sommermånedene enn resten av året, kan du bestille ukentlig henting i juni, juli og august. Bestillingsfristen var 31. mars.  I fjor valgte ca. 2 % å bestille tjenesten. 

Vi kaster ikke mer avfall om sommeren

Vi kaster faktisk mindre avfall om sommeren sammenlignet med resten av året. Ved å hente avfallet med samme frekvens gjennom hele året har vi redusert unødvendig transport. Dette gir mindre utslipp, lavere trafikkbelastning og færre tunge kjøretøy i nærmiljøet på en årstid med skolefri. Det er heller ikke registrert noen problemer med lukt, skadedyr eller overfylte beholdere. 

Prisene for ekstra avfallshenting i sommer:

  • Dersom du har et standard abonnement: 520 kr 
  • Dersom du har et abonnement for storfamilie: 676 kr
  • Dersom du har et samarbeidsabonnement: 416 kr per husstand/boenhet

Prisene er inkludert mva, og gjelder for hele perioden juni, juli og august 2020. 
 

Illustrasjon til nettsak_beskjært

Alternativer til ekstra avfallshenting

Dersom du ikke har behov for ekstra avfallshenting gjennom hele sommeren, men likevel opplever at det hoper seg opp en gang i blant, finnes det andre alternativer:

  • Det enkleste er å bestille en ekstra avfallssekk og ha denne i reserve. Det koster 89 kr inkl. mva. per sekk og bestilles via Min side.
  • Du kan også bestille ekstra avfallshenting enkeltvis i juni, juli og august. Da henter renovasjonsbilen mat- og restavfallet hvis det skulle oppstå behov for det. For standardløsning, storfamilieløsning og to husstander som samarbeider om en beholderløsning koster tjenesten 250 kr inkl. mva per gang. For andre samarbeidsløsninger og containere er det egne priser. Bestilling skjer via Min side fra 1. juni.