Ekstra avfallshenting om sommeren

Fra 2019 vil avfallet bli hentet hver annen uke om sommeren, som resten av året. Har dere behov for ekstra avfallshenting om sommeren tilbys dette nå som en valgfri ordning. 

De ni RfD-kommunene har besluttet at ekstra avfallshenting om sommeren nå skal tilbys som en valgfri ordning. Fra 2019 kan hver enkelt husstand velge om avfallet skal hentes med samme frekvens gjennom hele året, eller om de ønsker å bestille renovasjonsbilen til å komme hjem til seg dobbelt så ofte i sommermånedene. Med den nye ordningen får du som innbygger større valgfrihet og et tjenestetilbud som er mer tilpasset husstandens behov.

Vi kaster ikke mer avfall om sommeren

Grundige undersøkelser viser at de aller fleste ikke har behov for ekstra avfallshenting i sommermånedene. Vi kaster faktisk mindre avfall om sommeren sammenlignet med resten av året. Det er verken effektivt eller bra for miljøet å sende renovasjonsbiler ut på ekstraruter om ettermiddagen for å tømme relativt tomme beholdere. Med den nye ordningen reduseres unødvendig transport, noe som gir mindre utslipp, lavere trafikkbelastning og færre tunge kjøretøy i nærmiljøet på en årstid med skolefri. 

Bestill ekstra avfallshenting om det er behov

Dersom du ikke har behov for ekstra avfallshenting om sommeren, trenger du ikke foreta deg noe. Dersom du har behov for at avfallet ditt hentes ukentlig i juni, juli og august kan du selv bestille denne tjenesten. 
 
Siste frist for å bestille ekstra avfallshenting i juni, juli og august var onsdag 20. mars 2019.

Illustrasjon til nettsak_beskjært

Prisene for ekstra avfallshenting i sommer:

 • Dersom du har et standard abonnement: 500 kr 
 • Dersom du har et abonnement for storfamilie: 650 kr
 • Dersom du har et samarbeidsabonnement: 400 kr per husstand/boenhet

Prisene er inkludert mva, og gjelder for hele perioden juni, juli og august 2019. Se hvilket abonnement du har på Min side på rfd.no.

Renovasjonstjenesten utføres til selvkost. Det vil si at husstandene betaler det tjenesten faktisk koster. Ekstra avfallshenting om sommeren er en obligatorisk ekstratjeneste som alle forbrukerne har betalt ekstra for, også om de ikke har hatt behov. Nå sparer hver husstand 130-140 kr og dette er allerede justert i årets renovasjonsgebyr. 
  
Som bestillingsordning får ekstra avfallshenting i juni, juli og august en høyere enhetspris fordi færre deler på kostnaden. Når dette var obligatorisk delte over 80.000 husstander på kostnaden, mens det nå kun er de husstandene som faktisk har behov for tjenesten som må finansiere den selv.
 
Slik gjør du det:

 • Eier du bolig og har egne avfallsbeholdere: Du kan enkelt bestille ekstra avfallshenting i sommer via Min side fra fredag 15. februar. 
   
 • Eier du bolig og deler avfallsbeholdere med én annen husstand: Deler du beholder med en nabo må dere være enige hvis dere ønsker å bestille ekstra avfallshenting i sommer. Hvis begge husstandene er eiere av boligen, har begge muligheter for å foreta bestillingen. Bestillingen skjer via Min side. Prisen på tjenesten vil være per husstand.
   
 • Eier du bolig og deler avfallsbeholdere med to eller flere husstander: Deler du beholder med flere naboer må dere være enige hvis dere ønsker å bestille ekstra avfallshenting i sommer. Vedkommende som har ansvaret for renovasjonsabonnementet må innhente egenerklæring fra de samarbeidende husstandene, og deretter bestille ekstra avfallshenting i sommermånedene på vegne av alle. Prisen på tjenesten vil være per husstand. Alle som inngår i samarbeidet vil få tilsendt et informasjonsbrev når bestillingen er gjennomført. 
   
 • Bor du i borettslag, sameie eller lignende: Bor du i et borettslag, sameie eller lignende må du gi beskjed til styret dersom du ønsker ekstra avfallshenting i sommer. Det er kun styret som er ansvarlig for borettslagets/sameiets renovasjonsabonnement, som har mulighet til å bestille ekstra avfallshenting på vegne av hele borettslaget/sameiet. Prisen på tjenesten vil være per boenhet. 
   
 • Leier du bolig: Leier du bolig må du gi beskjed til eieren av husstanden dersom du ønsker at renovasjonsbilen skal komme hjem til deg dobbelt så ofte i sommermånedene. Det er kun eieren, som er ansvarlig for husstandens renovasjonsabonnement, som har mulighet til å bestille ekstra avfallshenting i sommer.

 

Alternativer til ekstra avfallshenting

Dersom du ikke har behov for ekstra avfallshenting gjennom hele sommeren, men likevel opplever at det hoper seg opp en gang i blant, finnes det andre alternativer:

 • Det enkleste er å bestille en ekstra avfallssekk og ha denne i reserve. Det koster 85 kr inkl. mva. per sekk og bestilles via Min side.
 • Du kan også bestille ekstra avfallshenting enkeltvis i juni, juli og august. Da henter renovasjonsbilen mat- og restavfallet hvis det skulle oppstå behov for det. For standardløsning, storfamilieløsning og to husstander som samarbeider om en beholderløsning koster tjenesten 250 kr inkl. mva per gang. For andre samarbeidsløsninger og containere er det egne priser. Bestilling skjer via Min side fra 1. juni.

 

Her kan du laste ned en brosjyre om ekstra avfallshenting i sommer (PDF)