Informasjonsmateriell til borettslag og sameier

Her kan du laste ned avfallsplakater til å henge opp på oppslagstavler, i fellesareal, i avfallsrom eller deles ut til beboerne. Plakatene viser hvordan avfallet skal sorteres.

Bestilling av avfallsplakater

Avfallsplakat(er)
Størrelse

Beskrivelse