Ekstra avfallshenting om sommeren, borettslag og sameier

Mat- og restavfall blir hentet annenher uke hele året. Hvis ditt borettslag eller sameie har behov for oftere henting i sommermånedene enn resten av året, kan styreleder eller den som har ansvar for avfallsløsningen bestille ukentlig henting i juni, juli og august. Bestillingsfristen er 28. mars. I fjor valgte under 1% å bestille tjenesten. 

Har dere behov for ekstra avfallshenting om sommeren?

Det er kun styreleder eller den som er ansvarlig for borettslagets/sameiets renovasjonsabonnement som kan gjøre endringer på avfallsløsningen på vegne av beboerne. Dersom borettslaget/sameiet bestemmer seg for å bestille ekstra avfallshenting i sommermånedene vil dette gjelde for alle boenheter. Det betyr at hver boenhet må betale for tjenesten. Vi anbefaler derfor styreleder om å inkludere beboerne i beslutningen om ekstra avfallshenting i sommermånedene skal bestilles.

Har borettslaget/sameiet allerede har hyppigere tømmefrekvens gjennom hele året, vil dette automatisk videreføres gjennom sommermånedene og dere trenger ikke å bestille ekstra avfallshenting for sommeren.

Priser og betingelser

Tjenesten ekstra avfallshenting om sommeren innebærer at RfD henter matavfall og restavfall ukentlig i juni, juli og august. I 2021 koster denne tjenesten kr 429 inkl. mva. (kr 343 ekskl. mva.) per boenhet i borettslaget for hele perioden.

Merk at det kun er styreleder eller ansvarlig for borettslagets/sameiets renovasjonsabonnement som kan bestille tjenesten på vegne av sitt borettslag/sameie.

Bestillingsfrist

Bestilling av ekstra avfallshenting i juni, juli og august er tilgjengelig fra mandag 15. mars. Siste frist for bestilling er søndag 28. mars. 

Alternativ til ekstra avfallshenting

Dersom borettslaget ikke har behov for å ha ekstra avfallshenting, men likevel opplever at det hoper seg opp enkelte ganger, kan ekstratømming bestilles enkeltvis. Ekstratømming koster kr 531 inkl. mva. per gang (kr 425 eks. mva.) for inntil fem beholdere. For containere er det egne priser. Tilbudet kan benyttes også utenom sommermånedene. Tjenesten bestilles ved å kontakte oss.