RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Borettslag og sameier

Les om smarte avfallsløsninger for borettslag og sameier i våre retningslinjer for utbyggere. Få hjelp til å beregne utstyr og plass, i tillegg til informasjon om dimensjonering, plassering, sikkerhet og estetikk.