Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Borettslag og sameier

Les om smarte avfallsløsninger for borettslag og sameier i våre retningslinjer for utbyggere. Få hjelp til å beregne utstyr og plass, i tillegg til informasjon om dimensjonering, plassering, sikkerhet og estetikk.