Plassering av beholdere

Slik skal du plassere beholderne

  • Beholdere skal plasseres nærmest mulig renovasjonsbilens kjørevei.
  • Beholdere med to hjul skal stå maksimalt 10 meter fra veikant.
  • Beholdere med fire hjul skal stå maksimalt 5 meter fra veikant.

Sett gjerne beholderne med håndtakene ut. Beholderne må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Adkomstvei fra beholder til bil skal ikke ha større stigning enn 1:8. Beholdere må ikke plasseres slik at det medfører trappebæring. Dersom oppstillingsplassen ikke tilfredsstiller kravene, kan RfD kreve omplassering av beholderne.

Unngå lukt

For å redusere risiko for ubehagelig lukt bør beholdere plasseres med god avstand fra naboens uteplass eller vindu. Når du vurderer beholderplassering, er det lurt å velge en skyggefull plass. Eventuelt kan du plante busker og trær som gir skygge.

Tenk på brannsikkerheten og plasser beholderne i god avstand til husveggen.

Endre plassering

Hvis du selv triller beholderne fram til kjørbar vei innen kl. 06.00 på hentedagen, kan du plassere beholderne der du selv vil.

Du kan også søke om dispensasjon fra 10-metersregelen, mot at du betaler et gangtillegg.