Bytte beholderløsning?

Hos RfD kan du velge mellom ulike beholderløsninger og størrelser.

Se priser for din kommune.

Standardløsning

Med en standardløsning får hver husstand tre beholdere.

  • En 260 liter todelt beholder. I den ene delen sorteres matavfall og i den andre delen sorteres restavfall.
  • En 240 liter beholder for papir, papp og kartong.
  • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje. 

Storfamilieløsning

Har din husstand behov for mer plass til avfallet, kan du velge en storfamilieløsning med fire beholdere.

  • En 140 liter beholder for matavfall.
  • En 240 liter beholder for restavfall.
  • En 240 liter beholder for papir, papp og kartong.
  • En 140 liter beholder for glass- og metallemballasje.

Samarbeid om felles beholdere

Husstander som ønsker å samarbeide om felles avfallsbeholdere og som kan greie seg med mindre plass, kan velge en samarbeidsløsning. Hvor mange og hvor store beholdere dere får, avhenger av hvor mange husstander som skal samarbeide og hvor mye avfall dere har. Ønsker du mer informasjon om samarbeidsløsninger kan du kontakte kundeservice.

Større beholder for restavfall koster mer

Ønsker du større beholder for restavfall, kan du få dette mot en økning i gebyret.