Avfallet vil bli hentet som normalt

Som det har fremkommet i media, er RenoNorden nå i en vanskelig økonomisk situasjon. RfD følger situasjonen tett, og har beredskapsplaner som vil kunne settes i verk om nødvendig. Inntil videre forholder vi oss til vår kontrakt med RenoNorden, og avfallet vil bli hentet som normalt. 

RenoNorden har vært RfDs kontraktspart på innsamling av avfall fra husstandene i Drammensregionen siden 2009. Vi har vært og er godt fornøyde med tjenesten de leverer, dette gjelder også i nåværende kontrakt som startet i mai i år.