Prisoversikt for levering av avfall

Alle som er bosatt i Drammen, Lier, Modum eller Øvre Eiker kan levere husholdningsavfall, bortsett fra matavfall, på gjenvinningsstasjonene uten å betale. Bruk av gjenvinningsstasjonene er inkludert i renovasjonsgebyret.

Husholdningsavfall

Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på boligen som du har utført selv. 

Nå kan du skaffe deg et personlig inngangsbevis som gir deg rett til fri levering av husholdningsavfall - så mye og ofte du vil. Du trenger bare å skanne inngangsbeviset på automaten, så går bommen opp og du kan levere husholdningsavfallet ditt uten å betale.

Store mengder bygg- og rivningsavfall

Store mengder avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering, graving og rivning må betales for ved levering. Gravemasser og større mengder bygg- og rivningsavfall oppstår normalt ikke i den daglige husholdningen og er ikke dekket av renovasjonsgebyret.

Priser for å levere avfall på Lindum, Lyngås og Mile gjenvinningsstasjoner: 

  • Husholdningsavfall (ingen vektgrense), 0 kr 
  • Bygg- og rivningsavfall (inntil 400 kilo), 0 kr*
  • Farlig avfall, 0 kr

Hvis avfallet veier mer enn vektgrensen, betaler du for det overskytende ved levering. For bygg- og rivningsavfall er prisen 2,25 kr per kilo inkl. mva. for mengder utover 400 kilo. Impregnert trevirke leveres inn som farlig avfall.


Priser for å levere avfall på Enger og Svelvik gjenvinningsstasjoner: 

  • Husholdningsavfall (ingen vektgrense), 0 kr 
  • Bygg- og rivningsavfall (inntil 2 m3), 0 kr 
  • Farlig avfall (inntil 1000 kilo), 0 kr

Hvis avfallets mengde er større enn volumgrensen, betaler du for det overskytende ved levering. For bygg- og rivningsavfall er prisen 450 kr per m3 inkl. mva. for mengder utover 2 m3. Impregnert trevirke leveres inn som farlig avfall.