Prisoversikt for levering av avfall

Alle innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum kan fritt levere husholdningsavfall, bortsett fra matavfall, på alle våre gjenvinningsstasjoner. Det koster ingenting ekstra, du har allerede betalt over renovasjonsgebyret.

Husholdningsavfall

Avfall som normalt oppstår i en husholdning regnes som husholdningsavfall. Dette gjelder også større gjenstander som møbler og annet løsøre, hageavfall og avfall fra mindre vedlikeholdsarbeider på boligen som du har utført selv. 

Store mengder bygg- og rivningsavfall

Avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering, graving og rivning må betales for ved levering. Gravemasser og større mengder bygg- og rivningsavfall oppstår normalt ikke i den daglige husholdningen og er ikke dekket av renovasjonsgebyret.
*Mindre mengder fra vedlikeholdsarbeider som du har utført selv (inntil 400 kilo) regnes allikevel som husholdningsavfall og leveres fritt. Du kan ikke påregne gratis levering hvis du kjører flere lass fra samme prosjekt. Kundeveileder på stasjonen har anledning til å utvise skjønn overfor privatpersoner ved engangstilfeller.

Priser for å levere avfall på Lindum, Lyngås og Mile gjenvinningsstasjoner: 

  • Husholdningsavfall (ingen vektgrense), 0 kr 
  • Bygg- og rivningsavfall (inntil 400 kilo), 0 kr*
  • Farlig avfall, 0 kr

Hvis avfallet veier mer enn vektgrensen, betaler du for det overskytende ved levering. For bygg- og rivningsavfall er prisen 2,25 kr per kilo inkl. mva. for mengder utover 400 kilo. Impregnert trevirke leveres inn som farlig avfall.


Priser for å levere avfall på Enger og Svelvik gjenvinningsstasjoner: 

  • Husholdningsavfall (ingen vektgrense), 0 kr 
  • Bygg- og rivningsavfall (inntil 2 m3), 0 kr 
  • Farlig avfall (inntil 1000 kilo), 0 kr

Hvis avfallets mengde er større enn volumgrensen, betaler du for det overskytende ved levering. For bygg- og rivningsavfall er prisen 450 kr per m3 inkl. mva. for mengder utover 2 m3. Impregnert trevirke leveres inn som farlig avfall.