Lindum gjenvinningsstasjon bytter navn til Lerpe

Før påske arrangerte vi en konkurranse der vi inviterte innbyggerne i Drammensregionen til å foreslå et nytt navn på Lindum gjenvinningsstasjon. – Det var et vanskelig valg, men juryen landet på Lerpe fordi det best beskriver hvor stasjonen ligger, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

RfD mottok over 900 forslag til navn. – Det var overraskende høyt engasjement, og det er vi skikkelig glade for. Det viser lokal kjærlighet. Og så viser det at gjenvinning og ombruk er viktig for folk, og at innbyggerne bryr seg om gjenvinningsstasjonene våre.

Juryen bestod av følgende personer:

  • Drammen kommune ved ordfører Monica Myrvold Berg
  • RfD ved daglig leder Johan Remmen
  • Lindum AS ved administrerende direktør Pål Smits
  • Lindum gjenvinningsstasjon ved driftsleder Arben Tahiri
  • Apeland ved kommunikasjonsrådgiver Therese Werenskiold
Juryen_navnekonkurranse

Etter en grundig vurdering ble det nye navnet kåret. 

Blant forslagene som ble sendt inn var det flest stedsnavn, og en del andre navn. Juryen tok utgangspunkt i en kortliste med forslag nominert av en gruppe ansatte i RfD, og vurderte disse opp mot kriteriene som var satt.

– Vi valgte et stedsnavn fordi det passer med de andre navnene på RfDs gjenvinningsstasjoner, som Mile, Lyngås, Enger, Svelvik og Nedre Eggedal, sier Johan Remmen, daglig leder i RfD.

Lerpe er det stedsnavnet som mest presist beskriver beliggenheten til stasjonen. Juryen la vekt på at det må være enkelt å vite hvor gjenvinningsstasjonen er når man hører navnet. Stasjonen ligger i Lerpeveien, og ikke langt unna ligger Lerpe Gård.

– I tillegg kan vi være med å heise opp et gammelt navn som har blitt borte. Det gir også RfD en unik mulighet til å «eie» navnet, da det ikke assosieres med andre områder, steder eller virksomheter, sier ordfører i Drammen, Monica Myrvold Berg og legger til:

– Når folk har brukt dette navnet en stund, kan det bli slik som med Mile. Hvis du sier du skal på Mile skjønner folk at du mener gjenvinningsstasjonen. Dette tror vi vil bli tilfellet på Lerpe også,

De som foreslo vinnernavnet, og som mottar gavekort på 1 500 kroner, er familien Ulle fra Drammen.

– Jeg synes Lerpe er et naturlig navn på stasjonen. Det er jo det det heter! Dessuten gir navnet meg positive assosiasjoner til natur og fugl, sier vinnerne.

Thor Erik_vinner_Lerpe
Juryens valg ble familien Ulle sitt navneforslag. Her representert av Thor Erik (6 år).

Hvorfor var det nødvendig å bytte navn?

Lindum AS er et av Norges største selskap innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Dette er det mange som ikke vet, siden selskapet hovedsakelig henvender seg til industri og næringskunder. Lindum AS har avdelinger mange steder i landet og driver blant annet med deponering av forurensede masser, behandling av organisk avfall, luktrensing, kverning av trevirke, produksjon av energi og produksjon av kvalitetsjord.

Selv om Lindum AS har sin historiske opprinnelse fra en avfallsplass i Drammen, har de i senere år ikke vært involvert i drift av denne gjenvinningsstasjonen. Det er RfD som driver alle gjenvinningsstasjonene i Drammensområdet, som er et tilbud til private husholdninger.

– Dette kan være forvirrende, spesielt når en av gjenvinningsstasjonene heter nesten det samme som bedriften på nabotomta. Når innbyggerne skal sjekke åpningstider på gjenvinningsstasjonen, eller henvende seg til administrasjonen, risikerer de å komme til feil selskap. Hvis du i årevis har levert avfall på gjenvinningsstasjonen og trodd at du har vært hos Lindum AS, er du ikke alene om dette, sier Johan Remmen.

Både RfD og Lindum AS er helt enige om at navnebyttet på RfDs gjenviningsstasjon er en praktisk og nødvendig endring, som vil gjøre det lettere for innbyggerne å forstå at dette er to ulike tilbud.