Lindum, Drammen

Alle innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum kan fritt levere husholdningsavfall, bortsett fra matavfall, på alle våre gjenvinningsstasjoner. Det koster ingenting ekstra, du har allerede betalt over renovasjonsgebyret. Avfall som oppstår i forbindelse med nybygg, rehabilitering, graving og rivning må betales for ved levering. Her finner du informasjon og priser for levering av bygg- og rivningsavfall.

Adresse

Lerpeveien 155
3036  Drammen

Vis på kart

Åpent i dag

07:30 - 15:30

Åpningstider 1. november - 29. februar

Stengt alle alle helligdager, julaften, nyttårsaften, påskeaften samt lørdager i juli.

Mandag 07:30 - 20:00
Tirsdag 07:30 - 18:00
Onsdag 07:30 - 20:00
Torsdag 07:30 - 18:00
Fredag 07:30 - 15:30
Lørdag 10:00 - 15:00
Søndag Stengt

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonen

På gjenvinningsstasjonen kan du levere alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall:

 1. Vekt
 2. Bildekk
 3. Metall
 4. Restavfall
 5. Trevirke
 6. Trevirke
 7. Impregnert
 8. Trevirke
 9. Trevirke
 10. Restavfall
 11. Metall
 12. Hageavfall (plassert to steder på stasjonen)
 13. Hageavfall
 14. Ombruk
 15. Ombruk
 16. Betong
 17. Jord
 18. Glass og keramikk
 19. Klær til ombruk
 20. Glass- og metallemballasje
 21. EE avfall (lysstoffrør, små batterier og kabler)
 22. EE avfall
 23. Farlig avfall
 24. Hvitevarer
 25. Vinduer
 26. Papp og papir
 27. Papp og papir
 28. a. Byggisopor og farget isopor (liten container plassert på rampa)

  b. Asbest (liten container plassert på rampa)

  c. Avfall fra strandrydding (liten container plassert på rampa)

 29. Gips
 30. Plastemballasje
 31. Plastfolie
 32. Vinylbelegg
 33. Hvitevarer
 34. Hageavfall

Regler

Regler for RfDs gjenvinningsstasjoner

Priser

Innbyggere i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum kan fritt levere husholdningsavfall. Avfall som oppstår i forbindelse med næringsvirksomhet, nybygg, rehabilitering, graving eller rivning, må betales for ved levering. Her finner du informasjon og priser for levering av bygg- og rivningsavfall.

Dette kan du levere på gjenvinningsstasjonen

Avfall fra strandrydding kan du levere gratis på Lindum gjenvinningsstasjon.

På gjenvinningsstasjonen kan du levere alle typer husholdningsavfall, bortsett fra matavfall. For eksempel:

Dette kan du ikke levere på gjenvinningsstasjonen

 • Matavfall
 • Brunsnegler og lignende
 • Fyrkjeler, olje- og parafintanker
 • Biler/bildeler, motorsykler og mopeder
 • Takboks og airbag til bil
 • Båter over 15 fot
 • Campingvogner og tilhengere
 • Forurensede gravemasser
 • Asfalt
 • Døde kjæledyr, smådyr
 • Slakteavfall
 • Gjødsel/avføring
 • Fyrverkeri, nødbluss og røykgranater
 • Ammunisjon og våpen 
 • Sprengstoff og tennere/fenghetter (andre produkter som inneholder sprengladninger)
 • Smittefarlig avfall
 • Radioaktivt avfall
 • Rundballeplast fra landbruket
 • Rene masser, bygg -og rivningsavfall levert i bulk (med lastebil/traktor)
 • Granulat fra kunstgressbane

Her finner du en oversikt over leveringssteder for avfall du ikke kan levere på gjenvinningsstasjonen.


Hva skjer med avfallet?

Sortering hjemme

Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. Restavfall som skitten emballasje, bleier, aske og hundeposer kastes i bærepose og legges i beholderen for restavfall.

Innsamling

Renovatøren henter restavfallet hjemme hos deg. Restavfallet sendes til et forbrenningsanlegg som produserer energi. 

Gjenvinningsprosessen

På forbrenningsanlegget kontrolleres restavfallet og det som kan gjenvinnes sorteres ut. Deretter blir restavfallet brent og omdannet til energi.

Blir til noe nytt

Energien fra restavfallet brukes til mange ulike ting, som fjernvarme til hus og i industriell produksjon. Ved å erstatte fossilt brennstoff med energi hentet fra restavfall, reduseres utslipp av CO2 og bruk av ikke fornybare energikilder. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Plastflasker uten pant, plastkorker, plastfolie, rømmebegre, plastkanner, plastposer, påleggspakker, druebegre, ketchupflasker og kaffeposer er plastemballasje. Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kastes i plastsekken eller i beholderen for plastemballasje.

Innsamling

Renovatøren henter den sorterte plastemballasjen hjemme hos deg. Emballasjen blir presset og fraktet med tog til sorteringsanlegg i Sverige og Tyskland for å gjenvinnes til nye produkter av plast.

Gjenvinningsprosessen

Plastemballasjen sorteres i ulike plasttyper. Etter sortering vaskes, kvernes og tørkes de rene plasttypene. Plastemballasjen blir smeltet ned og omformet til granulater, som inngår i produksjon av nye plastprodukter.

Blir til noe nytt

Plastemballasjen kan gjenvinnes til mange nyttige ting, som bæreposer, plastkanner, blomsterpotter og søppelbøtter. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo olje og 1 kilo CO2. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Matrester, kaffefiltre, teposer, fruktskall, grønnsaksrester og eggeskall er matavfall. Matavfallet sorteres i egne poser for matavfall. Husk å fjerne all emballasje først!

Innsamling

Renovatøren henter matavfallet hjemme hos deg. Matavfallet blir fraktet til behandlingsanlegget “Den magiske fabrikken “ i Tønsberg for å gjenvinnes til biogass og biogjødsel.

Gjenvinningsprosessen

På biogassfabrikken blir matavfallet kvernet, tilsatt husdyrgjødsel (som inneholder fuktighet) og satt til å gjære i lukkede tanker. Etter tre til fire uker har matavfallet blitt til biogass og biogjødsel.

Blir til noe nytt

På biogassfabrikken lager vi to ting av matavfallet: biogass og biogjødsel. Biogassen blir til et miljøvennlig drivstoff for busser, renovasjonsbiler og taxier. Biogjødselen er svært næringsrik og brukes i landbruket. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Glassflasker, syltetøyglass, leverposteibokser og aluminiumsfolie er glass- og metallemballasje. Emballasjen skylles, tørkes og kastes i beholderen for glass- og metallemballasje. Den skal ikke pakkes i bærepose.

Innsamling

Renovatøren henter glass- og metallemballasje hjemme hos deg. Emballasjen hentes hver åttende uke. Den fraktes til en fabrikk i Fredrikstad for sortering og gjenvinning.

Gjenvinningsprosessen

På fabrikken sorteres glass og metall hver for seg. Glasset blir optisk sortert i ulike farger. Metallet blir sortert i ulike metaller, for eksempel sorteres stål og aluminium hver for seg, blant annet ved hjelp av en kraftig magnet.

Blir til noe nytt

Glass og metall gjenvinnes til nye ting av glass og metall, som syltetøyglass, hermetikkbokser og stekepanner. I tillegg kan glass gjenvinnes til isolasjon til hus og isolerende materiale til veibygging og byggeblokker. Metall kan bli til både spiker, sykkeldeler og hageredskap. Glass og metall kan gjenvinnes nærmest i det uendelige. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Aviser, ukeblader, reklame, papiremballasje, konvolutter, papp og drikkekartonger er papiravfall. Drikkekartonger skylles i kaldt vann og pappesker og kartonger presses flate, før de kastes i beholderen for papp og papir. Papp og papir skal ikke pakkes i bærepose.

Innsamling

Renovatøren henter papp og papir hjemme hos deg, før det fraktes til papirfabrikken.

Gjenvinningsprosessen

På fabrikken sorteres, kuttes og bløtlegges papiret. Plastbelegg, korker, aluminium og trykksverte fjernes. Papirmassen tørkes og rulles opp på store ruller, før den sendes ut på papirmarkedet som ny råvare.

Blir til noe nytt

Gjenvunnet papir er råstoff for nye papirprodukter som aviser, skrivepapir, tegneblokker, toalettpapir og pizzaesker. Ved å gjenvinne papir sparer vi skog og reduserer behovet for energi til papirproduksjon. Kildesortering nytter!