Lindum gjenvinningsstasjon bytter navn til Lerpeveien gjenvinningsstasjon

Før påske arrangerte vi en konkurranse der vi inviterte innbyggerne i Drammensregionen til å foreslå et nytt navn på gjenvinningsstasjonen i Lerpeveien, som mange forveksler med Lindum AS.

Det er nå besluttet at det nye navnet på stasjonen blir Lerpeveien gjenvinningsstasjon.

RfD mottok over 900 forslag til navn. Juryen ble overrasket og glad for det høye engasjementet. Det viser lokal kjærlighet. Og så viser det at gjenvinning og ombruk er viktig for folk, og at innbyggerne bryr seg om RfDs gjenvinningsstasjoner.

Juryen bestod av følgende personer:

  • Drammen kommune ved ordfører Monica Myrvold Berg
  • RfD ved daglig leder Johan Remmen
  • Lindum AS ved administrerende direktør Pål Smits
  • Lindum gjenvinningsstasjon ved driftsleder Arben Tahiri
  • Apeland ved kommunikasjonsrådgiver Therese Werenskiold
Juryen_navnekonkurranse

Både Lerpe og Lerpeveien ble foreslått av mange i navnekonkurransen, og disse ble behandlet som samme forslag. Etter en vurdering ble navnet Lerpe valgt, siden det er kortest og enklest å skrive. Dette var det mange naboer som reagerte på.  

RfD har i etterkant vært i dialog med Språkrådet, som mener Lerpeveien er et bedre og mer presist navn enn bare Lerpe. RfD og juryen har derfor bestemt seg for å benytte navnet Lerpeveien gjenvinningsstasjon.

Flest stedsnavn blant forslagene

Blant forslagene som ble sendt inn var det flest stedsnavn, og en del andre navn. Juryen tok utgangspunkt i en kortliste med forslag nominert av en gruppe ansatte i RfD, og vurderte disse opp mot kriteriene som var satt.

De som foreslo vinnernavnet, og som mottar gavekort på 1 500 kroner, er familien Ulle fra Drammen. Alle som foreslo Lerpe eller Lerpeveien får tilsendt en trøstepremie.

Hvorfor var det nødvendig å bytte navn?

Lindum AS er et av Norges største selskap innen avfallshåndtering og ressursutnyttelse. Dette er det mange som ikke vet, siden selskapet hovedsakelig henvender seg til industri og næringskunder. Lindum AS har avdelinger mange steder i landet og driver blant annet med deponering av forurensede masser, behandling av organisk avfall, luktrensing, kverning av trevirke, produksjon av energi og produksjon av kvalitetsjord.

Selv om Lindum AS har sin historiske opprinnelse fra en avfallsplass i Drammen, har de i senere år ikke vært involvert i drift av denne gjenvinningsstasjonen. Det er RfD som driver alle gjenvinningsstasjonene i Drammensområdet, som er et tilbud til private husholdninger.

– Dette kan være forvirrende, spesielt når en av gjenvinningsstasjonene heter nesten det samme som bedriften på nabotomta. Når innbyggerne skal sjekke åpningstider på gjenvinningsstasjonen, eller henvende seg til administrasjonen, risikerer de å komme til feil selskap. Hvis du i årevis har levert avfall på gjenvinningsstasjonen og trodd at du har vært hos Lindum AS, er du ikke alene om dette, sier Johan Remmen.

Både RfD og Lindum AS er helt enige om at navnebyttet på RfDs gjenviningsstasjon er en praktisk og nødvendig endring, som vil gjøre det lettere for innbyggerne å forstå at dette er to ulike tilbud.