Klageskjema: Betaling på gjenvinningsstasjonen

Som innbygger i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Modum kan du fritt levere husholdningsavfall på RfDs gjenvinningsstasjoner. Du har allerede betalt for dette over renovasjonsgebyret. Dette gjelder avfall som normalt oppstår i den daglige husholdningen, også større gjenstander som møbler og liknende. Mindre avfallsmengder fra arbeid du har utført på din egen eiendom regnes som husholdningsavfall og dekkes av renovasjonsgebyret.

Avfall som oppstår i forbindelse med næringsvirksomhet eller byggeprosjekter må betales for ved levering. Gravemasser og større mengder bygg- og rivningsavfall oppstår normalt ikke i den daglige husholdningen og er heller ikke dekket av renovasjonsgebyret. Hvis du mener at du har blitt ilagt gebyr på feil grunnlag, kan du klage på enkeltvedtak ihht. forvaltningsloven. Du får tilbakebetalt beløpet hvis du får medhold i klagen.

KLAGESKJEMA: BETALING PÅ GJENVINNINGSSTASJONEN

Klagefristen er tre uker fra dato for besøk.

Klageskjema sendes på e-post til post@rfd.no eller per post, RfD, Postboks 154, Bragernes, 3001 Drammen.