Hvorfor kan man ikke bruke svarte søppelsekker?

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene skal sorteres, derfor bruker vi kun gjennomsiktige avfallssekker på RfDs stasjoner. Da er det lettere å hjelpe besøkende med å sikre at avfallet havner på riktig sted.

De siste årene har det blitt forbudt å kaste søppel i svarte eller fargede avfallssekker på de fleste gjenvinningsstasjoner i Norge. RfD var tidlig ute med å gå over til gjennomsiktige avfallssekker. Årsaken er at vi må se innholdet i sekkene for å sikre at farlig avfall ikke kommer på avveie, og at mest mulig av avfallet kan gjenvinnes.

Farlig avfall, batterier og EE-avfall er både skadelig for miljøet og kan begynne å brenne. Derfor er det ekstra viktig at dette sorteres riktig.

Alt avfall som leveres på gjenvinningsstasjonene må sorteres, og man må enten levere det løst eller bruke gjennomsiktige sekker. Det gjelder også hageavfall. På den måten kan vi sammen sørge for at ressursene i avfallet utnyttes på best mulig måte og at råvarene blir brukt på nytt.

Gjennomsiktige søppelsekker fører til at:

  • man sorterer bedre
  • sikkerheten til de som jobber på stasjonen økes
  • utslipp av miljøgifter reduseres

Har du spørsmål eller lurer på hvordan noe skal sorteres på gjenvinningsstasjonen, hjelper vi deg gjerne. Bare ta kontakt med en av våre ansatte når du kommer til stasjonen.

gjenvinningsstasjon