Renovasjonsbilene står

Det er snøkaos i trafikken. Grunnet utfordrende kjøreforhold og svært dårlig fremkommelighet har vi innstilt henting av avfall i dag, tirsdag 16. januar.  Renovasjonsbilene vil være på veien igjen straks det er forsvarlig å kjøre, men sikkerheten må gå foran. Vi beklager ulempen dette medfører og vil hente avfallet så fort det lar seg gjøre.

Retningslinjer for utbyggere

RfD har egne retningslinjer for renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering. Retningslinjene er et verktøy for arkitekter, utbyggere, gårdeiere og boligselskaper både ved nye byggeprosjekter og ved rehabiliteringer, og til kommunene i arbeidet med renovasjonsspørsmål i arealplaner og i byggsaksbehandlingen.