Nedgravde avfallsløsninger

Nedgravde avfallscontainere har innkaståpning over bakken og oppsamlingsbeholder under bakken. Det kan være en god løsning for borettslag, sameier, velforeninger og lignende. Containerne er lite plasskrevende sammenlignet med tradisjonelle avfallsbeholdere.

Brosjyre for nedgravde avfallsløsninger (PDF)

Søknadsskjema for nedgravde avfallsløsninger (Word)

Fordeler med nedgravde avfallscontainere:

 • Stabil lagringstemperatur under bakkenivå hele året kan redusere luktproblemer.
 • Tilsvarer mange tradisjonelle avfallsbeholdere i volum, og reduserer arealbehov for oppstillingsplass, avfallshus eller avfallsrom.
 • Vil normalt være rimeligere enn å bygge avfallsrom.
 • En renslig, ryddig og estetisk god løsning.
 • Godt sikret mot brann.
 • Sikker i bruk og enkel å vedlikeholde.


Helt nedgravd avfallsløsning

Eksempel på helt nedgravd avfallsløsning
Eksempel på helt nedgravd avfallsløsning.

Med helt nedgravde avfallscontainere er det bare innkastenheten som synes over bakken, mens avfallet samles opp i en beholder under bakkenivå. Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 3 m3 og 5 m3.

Helt nedgravde containere egner seg svært godt i sentrumsområder, ved blokker, rekkehus, sameier og lignende med flere enn 20 boenheter.

En helt nedgravd avfallsløsning består normalt av:

 • en innkaståpning som kan utstyres med lås
 • en nedgravd, støpt yttercontainer i betong
 • en innercontainer i galvanisert stål
 • en sikringsplate som heves til bakkenivå under tømming


Delvis nedgravd avfallsløsning

Eksempel på delvis nedgravd avfallsløsning. Foto: Molok
Eksempel på delvis nedgravd avfallsløsning. Foto: Molok

I delvis nedgravde avfallscontainere samles avfallet opp i en beholder hvor omtrent en tredjedel er synlig over bakken, og omtrent to tredjedeler er under bakkenivå. Beholderne leveres i ulike størrelser. De vanligste er 1,5 m3, 3 m3 og 5 m3.

Beholderne har store innkastluker, som kan påmonteres lås ved behov. Denne løsningen er enklere og rimeligere enn en løsning med helt nedgravde containere.

Det finnes ulik kledning og farge på beholderdelen over bakkenivå, slik at de kan gå fint inn i området der de står. Delvis nedgravde containere egner seg godt ved blokker, rekkehus, sameier og lignende med flere enn 12 boenheter.

En delvis nedgravd avfallsløsning består normalt av:

 • container i plast
 • løftesekk eller løftesylinder i plast

For matavfall består avfallsløsningen normalt av:

 • container i plast
 • spesialbeholder med innersylinder for oppsamling av sigevann

 

Hensyn ved etablering av nedgravde løsninger

 • Sikring mot påkjørsler.
 • Avstand til kjørbar vei bør ikke være over 3 meter.
 • Fri høyde over løsningen bør være minst 9 meter.

Løsningene bør også plasseres minimum 2 meter fra bygninger og lignende for å unngå at det oppstår skader ved avfallshenting.

Anskaffelse

Nedgravde avfallscontainere er ikke standardløsning i Drammensregionen. Løsningen dere ønsker å etablere, må derfor godkjennes av RfD før dere bestiller beholderne. Vi gjør oppmerksom på at tilskuddsordningen som RfD har hatt i en oppstartsfase, bortfaller fra 1.1.2020. Kontakt gjerne Marianne Bårnes i RfD om du har spørsmål om nedgravde avfallsløsninger.