Prisliste for levering av næringsavfall og farlig avfall

Her finner du både prisliste for ordinært næringsavfall og prisliste for farlig avfall. Prisene justeres ved hvert årsskifte. 

Prisliste: Ordinært næringsavfall 

Lindum  og Lyngås gjenvinningstasjoner

Vare Pris 2018  
Blandet avfall, må sorteres (1 kilo - 200 kilo)   370 kr eks. mva.  
Blandet avfall, må sorteres (per tonn) 1850 kr eks. mva.  

Svelvik gjenvinningsstasjon

Vare Pris 2018
Blandet avfall, må sorteres (0-1 m3) 323,75 kr eks. mva.
Blandet avfall, må sorteres (1-2 m3) 647,50 kr eks. mva.
Blandet avfall, må sorteres (2-3 m3)  971,25kr eks. mva.

Mile gjenvinningsstasjon

Vare Pris 2018 Enhetspris
Blandet avfall, må sorteres (0-1 m3) 323,75 kr eks. mva  
Blandet avfall, må sorteres (1-2 m3) 647,50 kr eks. mva  
Blandet avfall, må sorteres (2-3 m3) 971,25 kr eks. mva  
Blandet avfall, må sorteres (over 3m3) 1 850 kr eks. mva per tonn
Hageavfall 1550 kr eks. mva   per tonn 
Trevirke 1450 kr eks. mva per tonn 

 

Prisliste: Farlig avfall 

Avfallsnr Vareliste Pris 2018 Enhetspris
7011 Spillolje på tank (LKAS) 5,60 kr eks. mva  Kr/liter
7011 Spillolje 5,60 kr eks. mva  Kr/liter
7011 Spillolje, fat 5,60 kr eks. mva Kr/liter
7012 Spillolje, ikke ref 7,96 kr eks. mva Kr/kg
7012 Spillolje, ikke ref, fat 7,96 kr eks. mva Kr/kg
7021 Olje og fettavfall 13,85 kr eks. mva Kr/kg
7022 Oljeforurenset masse 13,85 kr eks. mva Kr/kg
7023 Drivstoff og fyringsolje 5,63 kr eks. mva Kr/kg
7023 Drivstoff og fyringsolje, fat 5,63 kr eks. mva Kr/kg
7024 Oljefilter 9,74 kr eks. mva Kr/kg
7030 Oljeemulsjoner 9,20 kr eks. mva Kr/kg
7041 Organisk løsemidler med halogen 20,08 kr eks. mva Kr/kg
7042 Organisk løsemidler uten halogen, småkolli 7,03 kr eks. mva Kr/kg
7042 Organisk løsemidler uten halogen, fat 7,03 kr eks. mva Kr/kg
7042 Frostvæske fat 7,03 kr eks. mva Kr/kg
7051 Maling, lim og lakk, løsmiddelbasert 7,48 kr eks. mva Kr/kg
7052 Maling, lim og lakk, 2-komponent 7,48 kr eks. mva Kr/kg
7053 Maling, lim og lakk, vannbasert 7,48 kr eks. mva Kr/kg
7055 Spraybokser 10,79 kr eks. mva Kr/kg
7081 Kvikksøvholdig avfall 403,25 kr eks. mva Kr/kg
7084 Kadmiumholdige batterier 45,48 kr eks. mva Kr/kg
7085 Amalgam 403,25 kr eks. mva Kr/kg
7091 Uorganisk salter 7,48 kr eks. mva Kr/kg
7093 Småbatterier 8,35 kr eks. mva Kr/kg
7096 Katalysatorer 12,77 kr eks. mva Kr/kg
7097 Uorgansike løsninger 15,48 kr eks. mva Kr/kg
7100 Cyanidholdig avfall 21,20 kr eks. mva Kr/kg
7111 Bekjempningsmiddel uten kvikksølv 20,62 kr eks. mva Kr/kg
7112 Bekjempningsmiddel med kvikksølv 403,25 kr eks. mva Kr/kg
7121 Polymiserende stoff, isocyanater 25,26 kr eks. mva Kr/kg
7121 Polyester 25,26 kr eks. mva Kr/kg
7122 Sterke reaktive stoffer 62,91 kr eks. mva Kr/kg
7123 Herdere 12,77 kr eks. mva Kr/kg
7123 Organiske peroksider 12,77 kr eks. mva Kr/kg
7131 Syrer 19,48 kr eks. mva Kr/kg
7132 Baser 14,79 kr eks. mva Kr/kg
7133 Rengjøringsmidler 11,37 kr eks. mva Kr/kg
7134 Surt, organisk avfall 17,40 kr eks. mva Kr/kg
7135 Basisk, organisk avfall, flytende 12,72 kr eks. mva Kr/kg
7151 Organisk avfall med halogen 20,08 kr eks. mva Kr/kg
7152 Organisk avfall uten halogen 12,72 kr eks. mva Kr/kg
7152 Tjæreavfall, fast 12,72 kr eks. mva Kr/kg
7152 Laboratoriekjemikalier 110,48 kr eks. mva Kr/kg
7210 PCB og PCT-holdig avfall 75,24 kr eks. mva Kr/kg
7220 Fotokjemikalier 10,35 kr eks. mva Kr/kg
7220 Fotokjemikalier fat 10,02 kr eks. mva Kr/kg
7230 Halon 200,55 kr eks. mva Kr/kg
7240 KFK-gass 96,08 kr eks. mva Kr/kg
7261 Brannslukningsapparater 16,09 kr eks. mva Kr/kg
7261 Gassflasker med propan, metan, butan og osygen 16,09 kr eks. mva Kr/kg
7261 Gassflasker anndre 10,24 kr eks. mva Kr/kg
7086 Lysstoffrør 1,06 kr eks. mva Kr/kg
7092 Blyakkumulatorer 0,00 kr eks. mva Kr/kg
7098 CCA og kreosot 2,30 kr eks. mva Kr/kg
7250 Asbest 2,54 kr eks. mva Kr/kg
7155 Bromerte flammehemmere, cellegummi 9,49 kr eks. mva Kr/kg
7156 Ftalater 6,01 kr eks. mva Kr/kg
7157 PUR-skum 11.98 kr eks. mva Kr/kg
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter 7.84 kr eks. mva Kr/kg
7158 Klorparafinholdige isolerglassruter (tillegg for store ruter) 1000 kr eks. mva Pr stk
7211 PCB-holdige isolerglassruter 1,40 kr eks. mva Kr/kg
  Frityrolje 3,04 kr eks. mva Kr/kg
  Medisiner 18,02 kr eks. mva Kr/kg
  Utfylling/korrigering av deklarasjon 0 kr eks. mva Per stk.
  Utsortert restavfall 1,85 kr eks. mva Kr/kg
  Spesialarbeiderbistand 500 kr eks. mva Kr/time
  Levering av ukjent farlig avfall  2000 kr eks. mva Fast pris

Det kan påløpe et fakturagebyr i forbindelse med fakturering. Alle innleveringer av de ulike avfallstypene avrundes til nærmeste hele kilo. 

Det tas forbehold om endringer fra RfDs mottaker vedrørende vekt og karakteristikk av avfallet. Dette kan medføre endring av priser.  

Årsaken kan være:

  • Innholdet og informasjon på emballasjen stemmer ikke.
  • Feil informasjon om innhold dersom avfallet ikke er emballert.
  • Eventuelle endringer vil bli kreditert/ fakturert i etterkant.