Næringsavfall på gjenvinningsstasjonen

Bedrifter kan levere næringsavfall og farlig avfall på noen av våre gjenvinningsstasjoner.  

Ordinært næringsavfall og farlig avfall

Ordinært næringsavfall unntatt farlig avfall