Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Farlig avfall og deklarering

Myndighetene har innført elektronisk deklarering av farlig avfall. Det er ikke lenger anledning til å levere deklarasjon på papir.

For å kunne ta i bruk løsningen må bedriften selv klargjøre for elektronisk deklarering. Det gjøres ved å utnevne en egen administrator for bedriften. Deretter oppretter administrator en bedriftsprofil og brukere som skal foreta deklarering på avfallsdeklarering.no
 

Bedrifter kan også gi fullmakt til RfD ved den enkelte gjenvinningsstasjon til å deklarere avfallet på vegne av bedriften. For å gi RfD fullmakt, må administrator for bedriften søke opp RfDs virksomhetsnummer. RfDs virksomhetsnummer er 984 554 257.
 

Her kan du laste ned enkel brukerveiledning (PDF).

Deklarasjonspliken for farlig avfall er hjemlet i "Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Avfallsforskriften", kapitell 11, § 11-12. 

Ved spørsmål kan brukerstøtte hos avfallsdeklarering.no kontaktes.