Måk frem avfallsbeholderne!

Dette er vår oppfordringen om du vil få hentet avfallet ditt. Store mengder snø gjør det vanskelig å tømme avfallet, så hvis beholderne dine har snødd inne risikerer du at avfallet ikke blir hentet. Renovatørene gjør sitt aller beste for at alle skal få tømt avfallet sitt, men snø og is kan gjøre det vanskelig. Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket.

Bestill renovasjon

Skoler, barnehager, kommunale virksomheter og annen næringsvirksomhet kan tegne avtale med oss. Avtalen inngås skriftlig. 

RfD forplikter seg til å:

  • sørge for innsamling, transport og behandling av avfallet
  • utlevere avtalte beholdere og plassere dem i samråd med kunden
  • gi informasjon og veiledning om beholderstørrelser, hentetider og hvordan avfallet skal sorteres
  • hente avfallet til faste, avtalte tider
  • tilby ekstratømming ved behov etter fastsatte priser

 

Bedriftskunder forplikter seg til å:

  • bruke beholderne riktig
  • kildesortere alt avfallet 
  • sørge for at beholderne er tilgjengelige for tømming på hentedagen
  • melde fra om skader eller mangler på beholdere

 

Ta kontakt med oss på e-post for å inngå avtale, så tar vi hånd om avfallet til bedriften din.

Levering av avfall til gjenvinningsstasjonen

Levering på gjenvinningsstasjonen er ikke inkludert i gebyret, men alle bedriftskunder kan benytte seg av gjenvinningsstasjonen mot betaling.